Systemowe rozumienie organizacji

Efektywna współpraca między działami to spore wyzwanie. Każdy dział ma własną specyfikę, priorytety, cele, zawsze zbyt mało czasu i zbyt dużo pracy. Z perspektywy pojedynczego działu pozostałe często po prostu utrudniają mu pracę. Bardzo trudno oderwać się od takiego myślenia i zrozumieć, że sprzeczność celów to często iluzja.

Jak doprowadzić do sytuacji, w której działania różnych departamentów w firmie będą się nawzajem wspierać?

Najważniejszym elementem szkolenia, które będzie stanowiło jego centralną oś i główny katalizator doświadczeń dla uczestników, będzie symulacja działania firmy produkującej roboty, rozgrywana na komputerach. Uczestnicy zostaną oddelegowani do odrębnych działów, posiadających własne zadania i KPI. Po przejściu interaktywnego tutorialu, w którym poznają zasady funkcjonowania aplikacji i własnego działu, uczestnicy wspólnie podejmą wyzwanie ustawienia procesów w firmie tak, by osiągnąć jej rentowność i uzyskać jak najlepszy wynik w limitowanym czasie. Symulacja będzie wymagać od uczestników zaangażowania różnorodnych kompetencji – analitycznych, interpersonalnych i zarządczych.

Wiedza

 • Świadomość biznesowa
 • Orientacja na wynik firmy
 • Całościowe widzenie organizacji
 • Współpraca międzydziałowa
 • Myślenie analityczne i systemowe
 • Analiza zasobów i ich odpowiednie wykorzystanie
 • Rozwiązywanie problemów
 • Zespołowe podejmowanie decyzji

Czas trwania: 8-16 godzin

Dla kogo:

 • Menedżerowie wszystkich szczebli zarządzania i liderzy zespołów

Metody:

 • Warsztaty realizowane stacjonarnie
 • Komputerowa gra szkoleniowa
 • Praca w małych grupach
 • Prezentacje multimedialne
 • Dyskusje moderowane

Skontaktuj się z nami

Rezultaty

 • Uczestnicy otrzymają przestrzeń na refleksję na temat funkcjonowania firmy, jej celów, relacji między interesami jednostek (pracowników lub działów), klientów i całej organizacji.
 • Uczestnicy uświadomią sobie potrzebę rozumienia szerszego sensu własnych działań 
 • („big picture”), wykazywania inicjatywy oraz brania odpowiedzialności za wynik.
 • Uczestnicy rozwiną umiejętność myślenia analitycznego, systemowego, poszukiwania rozwiązań i podejmowania decyzji.
 • Uczestnicy podniosą świadomość własnej roli w inicjowaniu kontaktu i rozwoju współpracy w zespole.
 • Uczestnicy zrozumieją, jak ważne jest uświadamianie pracowników, że ich działania wpływają zarówno na pracę innych jednostek organizacyjnych jak i ostatecznie na wynik całej firmy.
 • Uczestnicy zauważą, że część błędów we współpracy międzydziałowej wynika z braku wiedzy na temat priorytetów innych działów.
 • Uczestnicy rozwiną umiejętność komunikowania własnych potrzeb i rozpoznawania potrzeb innych komórek w sieci zależności wewnątrzorganizacyjnych.
 • Uczestnicy podniosą świadomość znaczenia efektywnej komunikacji i dzielenia się wiedzą w organizacji.

GRA: Do Roboty!

Jak dużo powinienem wiedzieć o pracy innych działów? Jak moje działania przekładają się na wynik biznesowy firmy? Co może pójść nie tak we współpracy między działami? Do…

INNE SZKOLENIA W AKADEMII MENEDŻERA
SZKOLENIE

Rozwiązywanie konfliktów

Dzięki temu szkoleniu z grą Czarna Inez uczestnicy uświadomią sobie następstwa podejmowanych działań, sytuację konfliktu interesów oraz wypracują…

5
SZKOLENIE

Zarządzanie przez cele

W trakcie tego szkolenia, które rozpocznie się grą Gorączka Złota, uczestnicy skonfrontują się z własną skutecznością w ustalaniu strategii,…

5
SZKOLENIE

Budowanie zaangażowania i motywowanie pozafinansowe

Uczestnicy uświadomią sobie, jak angażują współpracowników do pracy, i jak reagują na działania innych osób. Pomoże im w tym rozgrywka…

5