Zarządzanie przez cele

W trakcie tego szkolenia, które rozpocznie się grą Gorączka Złota, uczestnicy skonfrontują się z własną skutecznością w ustalaniu strategii, celów, planowaniu komunikacji oraz budowaniu zaangażowania i poczucia wpływu na wynik zespołu przez pracowników. Doświadczą też skutków działań podejmowanych przez siebie i innych.

Podczas miniwykładu poznają system kierowania przedsiębiorstwem poprzez zarządzanie przez cele (MBO). Następnie, pracując w grupach, opracują wymagania i poznają korzyści wdrożenia i funkcjonowania systemu MBO. Odwołując się do gry, zrozumieją, jak ważne jest jasne i zrozumiałe komunikowanie się, a dzięki metodom SMART lub GROW przećwiczą prawidłowe wyznaczanie celów. Na koniec nauczą się trzech schematów rozmów: planującej, monitorującej i podsumowującej. Przećwiczą je podczas inscenizowanych antyscen i rozmów opartych o aktualne wyzwania w organizacji.

Wiedza

 • modele definiowania celów – SMART i GROW.
 • MBO jako narzędzie planistyczne i motywacyjne
 • elementy składowe systemu MBO
 • warunki skuteczności MBO
 • produkty organizacji i pracownika
 • tabela zadań, celów i miar pracownika
 • rozmowa planująca
 • rozmowa monitorująca
 • rozmowa podsumowująca

Rezultaty

 • uczestnicy znają zalety i ograniczenia zarządzania przez cele systemem MBO,
 • uczestnicy mają umiejętności wykorzystania tabel zadań celów, ich miar w ramach systemu MBO,
 • uczestnicy znają założenia i schematy komunikacji z pracownikami w ramach systemu MBO,
 • uczestnicy umieją zastosować rozmowę planującą, monitorującą, podsumowującą,
 • uczestnicy są świadomi tego, jak można zwiększyć efektywność zarządzania ludźmi i organizacją dzięki systemowi MBO.

GRA: Gorączka Złota

Jak skutecznie wydawać polecenia? Zaproś uczestników szkolenia do gry Gorączka Złota, która pozwoli im rozwinąć tę kluczową dla każdego menedżera kompetencję. Gorączka Złota to…

INNE SZKOLENIA W AKADEMII MENEDŻERA
SZKOLENIE

Rozwiązywanie konfliktów

Dzięki temu szkoleniu z grą Czarna Inez uczestnicy uświadomią sobie następstwa podejmowanych działań, sytuację konfliktu interesów oraz wypracują…

5
SZKOLENIE

Style i techniki przywódcze

To szkolenie uświadomi uczestnikom ich rolę jako liderów oraz wskaże różnorodność działań rozwojowych, jakie mają do dyspozycji. W pierwszy…

5
SZKOLENIE

Budowanie zaangażowania i motywowanie pozafinansowe

Uczestnicy uświadomią sobie, jak angażują współpracowników do pracy, i jak reagują na działania innych osób. Pomoże im w tym rozgrywka…

5