Style i techniki przywódcze

To szkolenie uświadomi uczestnikom ich rolę jako liderów oraz wskaże różnorodność działań rozwojowych, jakie mają do dyspozycji.

W pierwszy dzień szkolenia zostaną zaproszeni do rozgrywki w grze Rozwój w Biały Dzień. Gra pokaże im, jak zarządzać zespołem, aby osiągnąć krótko- oraz długofalowy sukces, zadbać
o rozwój pracowników i jednoczesną realizację celów zespołu. Po rozgrywce uczestnicy wezmą udział w dyskusji, która pomoże im dostrzec i wskazać użyteczność narzędzi i metod rozwojowych dostępnych w ich organizacjach. W drugi dzień szkolenia uczestnicy poznają uniwersalny model przywództwa oparty o macierz chce-potrafi. W tym celu zapoznają się z teorią kompetencji i luki kompetencyjnej i na ich podstawie określą kluczowe kompetencje dla pracy ich zespołów. Nauczą się umiejętności świadomego dobierania właściwego stylu przywódczego. Na koniec praktycznie przećwiczą wiadomości zdobyte w ciągu dwóch dni szkolenia.

Wiedza

 • pozorny przetarg- rozwój vs realizacja celów
 • teoria kompetencji
 • macierz chce/potrafi
 • luka kompetencyjna
 • regresja i jej powody
 • 4 style przywódcze

Rezultaty

 • uczestnicy znają etapy rozwoju pracownika w wymaganych kompetencjach i są świadomi wpływu stylu zarządzania na ich efektywność.
 • uczestnicy diagnozują etapy rozwoju pracownika i dopasowują do nich styl zarządzania.
 • uczestnicy rozwijają elastyczność stosowania różnych stylów przywódczych.
 • uczestnicy znają model decyzyjności i świadomie stosują go w zależności od etapu rozwoju pracownika i ich umiejętności przywódczych.
 • uczestnicy znają narzędzia menedżera skuteczne na poszczególnych etapach rozwoju pracownika.

GRA: Rozwój w Biały Dzień

Zespół, który skutecznie stawia czoła nadchodzącym wyzwaniom? Rozwój w Biały Dzień pokaże, jak zarządzać grupą pracowników i realizować coraz trudniejsze zadania….

INNE SZKOLENIA W AKADEMII MENEDŻERA
SZKOLENIE

Różnice Indywidualne

Uczestnicy zrozumieją, z jak różnymi osobami na co dzień pracują; że to na nich spoczywa odpowiedzialność za dostosowanie sposobu komunikacji z…

5
SZKOLENIE

Budowanie autorytetu

Podczas szkolenia uczestnicy poznają nasz autorski model budowania autorytetu w codziennej pracy z zespołem. Pomoże im w tym gra szkoleniowa…

5
SZKOLENIE

Zarządzanie potencjałem pracowników

To szkolenie pozwoli uczestnikom zmierzyć się z kwestią rozwoju swoich podwładnych. Poznają model GROW oraz inne narzędzia indywidualnego rozwoju…

5