Budowanie autorytetu

Podczas szkolenia uczestnicy poznają nasz autorski model budowania autorytetu w codziennej pracy z zespołem. Pomoże im w tym gra szkoleniowa Przepis na Autorytet.

Podczas rozgrywki uświadomią sobie swoją odpowiedzialność za drużynę oraz dostrzegą długofalowe skutki swoich decyzji związanych z budowaniem autorytetu. Podczas transferu wniosków z gry na codzienną rzeczywistość dokonają rozróżnienia na autorytet zasad, kompetencji oraz wartości. W grupach uczestnicy nauczą się, jak komunikować oczekiwane od pracowników konkretne zachowania. Następnie poznają model exposé menedżerskiego i podczas scenek symulacyjnych nauczą się mówić o swoich oczekiwaniach. Na koniec dowiedzą się, jak egzekwować ustalone zasady i udzielać feedbacku naszym autorskim modelem 3K.

Wiedza

  • model autorytetu MindLab
  • model udzielania feedbacku 3K
  • model exposé menedżerskiego
  • tworzenie nawyków

Rezultaty

  • uczestnicy rozumieją rolę menedżera jako osoby budującej zespół i dbającej o długofalowy wynik grupy,
  • uczestnicy znają i rozumieją sens budowania autorytetu w zespole  w oparciu o zasady, kompetencje i wartości,
  • uczestnicy potrafią formułować zasady językiem zachowań,
  • uczestnicy potrafią przeprowadzić według schematu exposé menedżerskie,
  • uczestnicy wiedzą, jak egzekwować zasady,
  • uczestnicy są w stanie chwalić i upominać w oparciu o model 3K. 

GRA: Przepis na Autorytet

Jak zbudować autorytet menedżera w swoim zespole? Od czego zacząć? Czy w ogóle warto skupiać się na budowaniu autorytetu, gdy nasz zespół jest przytłoczony obowiązkami? W grze…

INNE SZKOLENIA W AKADEMII MENEDŻERA
SZKOLENIE

Skuteczna informacja zwrotna

Podczas tego szkolenia uczestnicy będą mieli okazję stanąć przed wyzwaniami dotyczącymi sensu i sposobu udzielania informacji zwrotnej. Zagrają także w grę…

5
SZKOLENIE

Zarządzanie przez cele

W trakcie tego szkolenia, które rozpocznie się grą Gorączka Złota, uczestnicy skonfrontują się z własną skutecznością w ustalaniu strategii,…

5
SZKOLENIE

Budowanie zaangażowania i motywowanie pozafinansowe

Uczestnicy uświadomią sobie, jak angażują współpracowników do pracy, i jak reagują na działania innych osób. Pomoże im w tym rozgrywka…

5