Budowanie zaangażowania i motywowanie pozafinansowe

Uczestnicy uświadomią sobie, jak angażują współpracowników do pracy, i jak reagują na działania innych osób. Pomoże im w tym rozgrywka gry szkoleniowej Motywatory.

Zrozumieją również, jak motywowanie finansowe wpływa na zaangażowanie, i jakie niesie za sobą konsekwencje. Poznają wagę indywidualizacji motywatorów. Uczestnicy przetransferują doświadczenie nabyte w grze na sytuacje zawodowe i podczas ćwiczeń wygenerują jak największą liczbę różnych działań wpływających na motywację pracowników. Dalej, na podstawie naszego autorskiego modelu 3K, nauczą się dawania pochwał i zwracania uwagi. Dowiedzą się również, jak stosować rozmowy mobilizujące. Szkolenie zakończy miniwykład i dyskusja o różnicach międzypokoleniowych i sposobach transferu tej wiedzy na praktyki liderskie uczestników.

Wiedza

 • dwuczynnikowa teoria motywacji F. Herzberga
 • siła motywatora
 • 5 zasad wzmacniania ducha: J. Kouzes, B.Z. Posner
 • model udzielania feedbacku 3K
 • rozmowa mobilizująca
 • pokolenie X, Y, Z

Rezultaty

 • uczestnicy rozumieją rolę menedżera jako osoby budującej zespół i dbającej o długofalowy wynik grupy,
 • uczestnicy znają i rozumieją sens budowania autorytetu w zespole  w oparciu o zasady, kompetencje i wartości,
 • uczestnicy potrafią formułować zasady językiem zachowań,
 • uczestnicy potrafią przeprowadzić według schematu exposé menedżerskie,
 • uczestnicy wiedzą, jak egzekwować zasady,
 • uczestnicy są w stanie chwalić i upominać w oparciu o model 3K. 

GRA: Motywatory

Skuteczne motywowanie pracowników to klucz do efektywnej pracy zespołu. Rozgrywka Motywatorów pokaże uczestnikom szkolenia, jak sprostać temu wyzwaniu. Mechanika gry opiera się na…

INNE SZKOLENIA W AKADEMII MENEDŻERA
SZKOLENIE

Rozwiązywanie konfliktów

Dzięki temu szkoleniu z grą Czarna Inez uczestnicy uświadomią sobie następstwa podejmowanych działań, sytuację konfliktu interesów oraz wypracują…

5
SZKOLENIE

Style i techniki przywódcze

To szkolenie uświadomi uczestnikom ich rolę jako liderów oraz wskaże różnorodność działań rozwojowych, jakie mają do dyspozycji. W pierwszy…

5
SZKOLENIE

Zarządzanie potencjałem pracowników

To szkolenie pozwoli uczestnikom zmierzyć się z kwestią rozwoju swoich podwładnych. Poznają model GROW oraz inne narzędzia indywidualnego rozwoju…

5