Zarządzanie potencjałem pracowników

To szkolenie pozwoli uczestnikom zmierzyć się z kwestią rozwoju swoich podwładnych. Poznają model GROW oraz inne narzędzia indywidualnego rozwoju pracowników.

Nauczą się identyfikować posiadane przez współpracowników zasoby oraz planować rozwój kompetencji. Poznają mity dotyczące rozwoju i omówią, jakie oczekiwania w tym obszarze mają wobec przełożonych, zarówno ze strony organizacji, jak i zatrudnionych specjalistów. Uczestnicy poznają sesje indywidualne one2one. Podczas antyscenek przedstawią najgorsze praktyki związane z sesjami indywidualnymi, co pozwoli im na dostrzeżenie błędów i źródeł oporu wobec tego sposobu wsparcia rozwoju. Na podstawie tego poznają i przećwiczą najlepsze praktyki prowadzenia sesji One2One, dzięki czemu ustalą, jakie czynniki pozwolą osiągać cele i rozwijać wybrane kompetencje ich pracownikom. Na zakończenie wezmą udział w sesji action-learning dotyczącej działań wdrażanych w poprzednich szkoleniach, co pozwoli im prowadzić spotkania w swoim zespole i zbierać ważne dla siebie informacje rozwojowe.

Wiedza

  • koło kompetencji (praca na deficytach, praca na zasobach)
  • GROW
  • One2One
  • action-learning

Rezultaty

  • uczestnicy umieją identyfikować zasoby swoich współpracowników,
  • uczestnicy potrafią planować rozwój kompetencji współpracowników oraz zespołu jako całości,
  • uczestnicy korzystają z modelu GROW podczas rozmów z pracownikami.

Metody szkoleniowe

Sesja zespołowego dzielenia się trudnymi sytuacjami, podjętymi decyzjami, jak i konsekwencjami, połączona z propozycjami rozwiązań od innych uczestników.

Praca zespołowa nad realnymi kompetencjami w zespołach zarządzanych przez uczestników.

Scenki symulacyjne – indywidualne i grupowe ćwiczenie procedur komunikacyjnych w realnych sytuacjach z zespołów uczestników.

INNE SZKOLENIA W AKADEMII MENEDŻERA
SZKOLENIE

Różnice Indywidualne

Uczestnicy zrozumieją, z jak różnymi osobami na co dzień pracują; że to na nich spoczywa odpowiedzialność za dostosowanie sposobu komunikacji z…

5
SZKOLENIE

Budowanie autorytetu

Podczas szkolenia uczestnicy poznają nasz autorski model budowania autorytetu w codziennej pracy z zespołem. Pomoże im w tym gra szkoleniowa…

5
SZKOLENIE

Skuteczna informacja zwrotna

Podczas tego szkolenia uczestnicy będą mieli okazję stanąć przed wyzwaniami dotyczącymi sensu i sposobu udzielania informacji zwrotnej. Zagrają także w grę…

5