Trener produkcji

W czasie szkolenia uczestnicy udoskonalą swoje umiejętności organizowania warunków i prowadzenia skutecznego instruktażu stanowiskowego. Dzięki szkoleniu będzie można rozpoznać te prawidłowości, które skracają czas szkolenia pracownika i pomagają utrwalić najlepsze praktyki w pracy produkcyjnej.

Konstrukcja warsztatu instruktażowego

W trakcie pierwszego modułu uczestnicy zrozumieją dlaczego większość warsztatów i instruktaży trwa tak długo i przynosi niewielki efekt. Dowiedzą się w jaki sposób poprzez przygotowanie APP (arkusza podziału pracy) przygotować się do poprowadzenia instruktażu. Przećwiczą tworzenie APP do swoich instruktaży stanowiskowych. Poznają Cykl Kolba – metodę prowadzenia szkolenia w sytuacji gdy proces technologiczny nie pozwala na wielokrotne, szybkie, wykonywanie tych samych operacji. Nauczą się zadawać pytania wymuszające refleksję nad wykonywanymi działaniami i uruchamiać myślenie o skutkach (bezpieczeństwa, jakości, kosztów) podejmowanych działań.

Cele:

 • Uświadomienie trenerom specyfiki uczenia się dorosłych

 • Poznanie metod optymalnego przygotowania się trenera do przeprowadzenia instruktażu

 • Przećwiczenie przygotowywania instruktażu w sposób ułatwiający nabycie kompetencji przez ucznia

Zagadnienia:

 • Przygotowanie szkolenia
 • Logika pracy (jak nie utrudniać nauki)
 • APP – arkusz podziału pracy
 • Cykl Kolba

Prowadzenie instruktażu

W drugiej części dnia skupimy się na ćwiczeniu komunikacji trener-uczeń w trakcie instruktażu. Uczestnicy przećwiczą w jaki sposób budowac kontakt z uczniem, tak aby skupił się na prezentowanych treściach, unikał autoprezentacji, zadawał pytania i szczerze mówił o tym czego nie rozumie. Nauczą się mówienia o złożonych procesach technologicznych przy pomocy prostego jednoznacznego języka. Zobaczą w jaki sposób mogą opowiadać o procesie technologicznym poprzez krótkie historie pokazujące konsekwencje poszczególnych decyzji. Przećwiczą zadawanie pytań w sposób pobudzający myślenie u uczniów. Naucza się w jaki sposób upewniać się co do zrozumienia przez uczniów przedstawianych treści i konfrontować ich z efektami decyzji które byli gotowi podjąć. Dzień zakończy się ćwiczeniem praktyki szkolenia w słuchawkach co wymusza inną dynamikę komunikacji, jej zwięzłość oraz stałe dbanie o zaangażowanie.

Cele:

 • Przećwiczenie komunikacyjnych narzędzi prowadzenia instruktażu
 • Dopasowanie sposobu komunikacji do specyfiki stanowisk i procesu technologicznego

Zagadnienia:

 • Budowanie kontaktu
 • Prezentowanie pracy
 • Zadawanie pytań
 • Doszczegóławianie odpowiedzi
 • Opowiadanie krótkich historii

Trening instruktażu

Podczas 4 godzinnego modułu, na stanowiskach na których prowadzone będą później instruktaże, uczestnicy przeprowadzą szkolenia. Pozwoli to na praktyczne zmierzenie się z wyzwaniami związanymi z bezpieczeństwem, ograniczona przestrzenią, hałasem i innymi warunkami środowiskowymi w trakcie instruktażu.
Dzięki wcielaniu się w rolę kolejno trenerów i uczniów uczestnicy doświadcza skutków ćwiczonych praktyk. Otrzymaja też od pozostałych uczestnikó i treenra informacje zwrotną dotyczaca dobrych praktyk i obszarów do rozwoju.

Cele:

 • Praktyczne przećwiczenie nabytych wcześniej kompetencji instruowania
 • Doświadczenie sytuacji szkolenia i bycia szkolonym na stanowisku

Zagadnienia:

 • Prowadzenie szkolenia na stanowisku (bezpieczeństwo, hałas, przestrzeń, ograniczona widoczność)
 • Praktyka instruktażu (krótkie komunikaty, zadawanie pytań, angażowanie ucznia)
  Utrwalanie nabytej wiedzy

Rozwijanie kompetencji pracownika

Ostatni moduł poświęcony jest rozwijaniu kompetencji pracownika w trakcie pracy wdrożeniowej pomiędzy poszczególnymi instruktażami. To właśnie wtedy decyduje się jak szybko potrwa wdrożenie pracownika do samodzielnej pracy. Na podstawie koncepcji Blancharda trenerzy zrozumieją w jaki sposób wspierać i egzekwować prace od swoich uczniów w zależności od ich poziomu rozwoju. Przećwiczą pozafinansowe motywowanie oparte o osobiste uznanie, poczucie autonomii, celu i mistrzostwa. Nauczą się sprawdzać pracę uczniów poprzez kontrolę lub monitorowanie i zrozumieją, kiedy które z nich powinno być używane. Ostatnim elementem szkolenia będzie praca nad indywidualną motywacją trenerów, tak aby znaleźli oni w procesie szkolenia własne korzyści pozwalające im sie w niego angażować.

Cele:

 • Poznanie najlepszych metod na skrócenie czasu wdrożenia pracownika
 • Uświadomienie konieczności dopasowania się w przekazywaniu wiedzy do nabywanych przez ucznia kompetencji
 • Poznanie metod budowania zaangażowania ucznia w naukę
 • Uświadomienie własnych korzyści pracy trenerskiej

Zagadnienia:

 • Rozwój pracownika- optymalizacja wdrożenia
 • Budowanie zaangażowania pracownika
 • Sprawdzanie pracownika – kontrola i monitorowanie
 • Motywacja własna trenera

APP – arkusz podziału pracy

W trakcie pracy w grupach uczestnicy przygotują podstawowe narzędzie instruktażu – APP (arkusz podziału pracy) dla wskazanych przez trenerów prostych czynności produkcyjnych.

INNE SZKOLENIA W AKADEMII ZESPOŁU
SZKOLENIE

Przywództwo sytuacyjne

Symulacja biznesowa „Gorączka złota”- dzięki doświadczeniu w pracy w dynamicznie zmiennym środowisku widoczna jest efektywność stylów…

5
SZKOLENIE

TTT (Train The Trainers)

Podczas pierwszego dnia szkolenia uczestnicy poznają i zrozumieją specyfikę uczenia się dorosłych. Przez całe szkolenie uczestnicy będą pracować z…

5
SZKOLENIE

Przywództwo dla bezpieczeństwa

W trakcie pierwszego dnia uczestnicy dzięki grze szkoleniowej Ostatnia Wyprawa uświadomią sobie procesy stojące za tolerancją ryzyka oraz swoją…

5