Wsparcie budowania kultury bezpieczeństwa

Podczas szkolenia uczestnicy bedą mieli okazję poznać różne aspekty od których zależy powodzenie w budowaniu kultury bezpieczeństwa – od zasady zera tolerancji dla ryzyka po identyfikację prekursorów niebezpiecznych nawyków. Wykorzystamy w trakcie szkolenia grę – Ostatnia Wyprawa pokazując jak ważna jest identyfikacja konsekwencji bliższych i dalszych do głębokiego pryjęcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne oraz innych.

Dzięki skupieniu na praktycznych aspektach (konkretne niebezpieczne zachowania najczęściej identyfikowane w zakładzie) oraz grze szkoleniowej „Ostatnia Wyprawa” uczestnicy będą w stanie zrozumieć przyczyny/logikę niebezpiecznych zachowań. W trakcie rozgrywki doświadczą przyczyn i skutków rosnącej tolerancji ryzyka, omówią płynące z niej najważniejsze wnioski w obszarze BBS (bezpieczeństwa behawioralnego) oraz zastanowią sie nad swoimi oczekiwaniami dotyczacymi organizacji pracy i zachowań pracowników w tym obszarze.
W zależnosci od Państwa możliwości czasowych proponujemy warsztat dwudniowy 2x8h, który najsilniej rekomendujemy jako kompleksowa okazję do doswiadczenia oraz refleksji i wypracowania wniosków w obszarze Kultury Bezpieczeństwa. W przypadku braku możliwości takiej inwestycji czasowej proponujemy wersję 8 godzinną.
Projekt rozpocznie się od badania potrzeb polegającego kontakcie z osobami dedykowanymi do obszaru bezpieczeństwa i środowiska. Posłuży to zbudowaniu bazy studiów przypadków do dalszej pracy szkoleniowej, pełniejszemu zrozumienia Państwa uwarunkowań biznesowych.

Moduł 1

W pierwszej części szkolenia uczestnicy dzięki grze szkoleniowej Ostatnia Wyprawa uświadomią sobie procesy stojące za tolerancją ryzyka oraz swoją odpowiedzialność za skutki bliższe i dalsze podejmowanych działań. Poznają koncepcję Krzywej Bradleya i zidentyfikują, na którym z etapów kultury bezpieczeństwa jest ich organizacja. Poznają sposoby zmiany i utrwalania zachowań – „Trójkąt dla bezpieczeństwa” (exposé, rozmowa interwencyjna, łapanie na dobrej robocie). W formie scenek symulacyjnych w oparciu o rzeczywiste sytuacje z Państwa organizacji przećwiczą prowadzenie Rozmów Interwencyjnych.

Cele

 • Zrozumienie wartości zerowej tolerancji ryzyka jako narzędzia koniecznego do zera wypadków
 • Uświadomienie własnego wpływu na kształtowanie postaw pracowników wobec bezpieczeństwa
 • Poznanie procesu ksztatowania sie kultury bezpieczeństwa w firmie (model Krzywej Bradleya)
 • Poznanie i przećwiczenie metod budzenia w swoich współpracownikach myślenia o własnym bezpieczeństwie
 • Zrozumienie jak stosować Trójkąt dla bezpieczeństwa jako narzędzie zmiany podejścia pracowników do bezpieczeństwa

Zagadnienia

 • Rozgrywka w grę szkoleniową Ostatnia Wyprawa
 • tolerancja ryzyka
 • Krzywa Bradleya
 • dobre praktyki bezpieczeństwa
 • skutki bliższe i skutki dalsze
 • trójkąt dla bezpieczeństwa (rozmowa interwencyjna, expose, łapanie na dobrej robocie)

GRA: Ostatnia Wyprawa

Szukasz narzędzia, które uświadomi Twoim pracownikom, że warto bezpiecznie pracować? Gra szkoleniowa Ostatnia Wyprawa porusza temat bezpieczeństwa pracy. W trakcie rozgrywki…

Moduł 2

Na podstawie „parszywej dwunastki” DuPoint uczestnicy uświadamiają sobie najczęstsze predyktory niebezpiecznych zachowań pracowników. Językiem zachowań sformułują swoje oczekiwania wobec współpracowników. Zidentyfikują występujce w zakłądzie elemnty negatywnych i pozytywnych pętli nawyku. Nauczą się wspierać te drugie poprzez minutki dla bezpieczeństwa oraz interwencje na stanowisku pracy. Poznają podstawowy model wdrażania zmian K.Lewina oraz krzywą emocji w zmianie, tak aby zobaczyć najczęstsze pułapki zwizane z procesem wdrażania zmian w kulturze bezpieczeństwa. Przeanalizują aktualne hamulce utrudniające wprowadzenie zmiany w kulturze bezpieczeństwa i zaplanują swoje działania mające osłabić wybrane z nich.

Cele

 • Uświadomienie najczęstszych prekursorów niebezpiecznych zachowań – poznanie „parszywej dwunastki”
 • Identyfikacja oczekiwań w obszarze bezpieczeństwa wobec współpracowników
  Identyfikacja istniejących pętli nawyku
 • Przećwiczenie prowadzenia toolbox talk (minutek dla bezpieczeństwa)
 • Analiza pola sił zmiany (sił hamujących i popychających do zmiany)
 • Wypracowanie metod osłabiania sił hamujących adekwatnych do organizacji oraz zakontraktowanie wsparcia.

Zagadnienia

 • parszywa dwunastka
 • oczekiwania i język zachowań
 • utrwalanie nawyków bezpieczeństwa
 • toolbox talk- minutki
 • Zarządzanie zmianą – model K.Lewina oraz krzywa emocji w zmianie
 • wdrażanie zmian – analiza pola sił
INNE SZKOLENIA W AKADEMII ZESPOŁU
SZKOLENIE

Audyty behawioralne

To szkolenie jest podzielone na część warsztatową oraz praktyczną w miejscu pracy. Podczas pierwszej części, w trakcie ćwiczeń warsztatowych, uczestnicy…

5
SZKOLENIE

TTT (Train The Trainers)

Podczas pierwszego dnia szkolenia uczestnicy poznają i zrozumieją specyfikę uczenia się dorosłych. Przez całe szkolenie uczestnicy będą pracować z…

5
SZKOLENIE

Instruktaż stanowiskowy

Jak skutecznie wdrażać nowych pracowników w obowiązki? Instruktaż stanowiskowy pozwala rozwinąć umiejętności pracowników i trenerów w…

5