Zarządzanie projektami z grą Projektopolis

Zarządzanie projektami z grą Projektopolis to dwudniowe szkolenie, które dostarczy uczestnikom solidną porcję inspirującego doświadczenia, sporą dawkę wiedzy oraz zestaw przydatnych narzędzi.

Warsztat rozpocznie gra szkoleniowa. Zadaniem graczy będzie zaplanowanie i wybudowanie nowych dzielnic starożytnego miasta. Zespoły uczestników będą musiały poradzić sobie z oceną rzeczywistych możliwości realizacyjnych, konfrontowaniem ich z oczekiwaniami klienta, ze zmieniającym się zakresem projektu oraz szacowaniem czasu potrzebnego na zrealizowanie planów.

Doświadczenia wyniesione z gry Projektopolis pozwolą uczestnikom nazwać główne wyzwania pracy projektowej, zrozumieć konsekwencje wynikające z popełnionych błędów oraz wypracować najlepsze praktyki w tym obszarze. Trener poprowadzi grupę krok po kroku przez proces określania celu i podstawowych parametrów projektu, określania wymagań i zakresu działań, przydzielania zasobów, planowania harmonogramu i budżetu. Uczestnicy przejdą symulację różnych zdarzeń, które mogą przytrafić się w trakcie realizacji projektu oraz przećwiczą algorytmy zachowań w takich sytuacjach.

Wiedza

 • Fazy cyklu życia projektu
 • Karta projektu, role w projekcie
 • Określanie wymagań, metoda priorytetyzacji MoSCoW
 • Product backlog i Struktura Podziału Pracy (WBS)
 • Planowanie harmonogramu, wykres Gantta
 • Zarządzanie zakresem i budżetem
 • Monitoring postępów pracy
 • Komunikacja w zespole i z otoczeniem
 • Zmiana i zarządzanie zmianami w projekcie
 • Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Jakość i zarządzanie jakością w projektach
 • Przegląd wymagań i zamykanie projektu

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe (2x 8 godzin)

Dla kogo:

 • Kierownicy projektów i osoby przygotowujące się do pełnienia tej roli
 • Specjaliści i eksperci pełniący okazjonalnie rolę kierownika projektu
 • Menedżerowie zarządzający zespołami i liderzy chcący wdrażać w organizacji standardy i budować kulturę pracy wspierającą efektywne prowadzenie projektów

Metody:

 • Planszowa gra szkoleniowa
 • Praca w małych grupach
 • Studia przypadku i symulacje
 • Prezentacje multimedialne
 • Dyskusje moderowane
 • Wymiana najlepszych praktyk
 • Quizy powtórkowe
 • Pre- i posttesty wiedzy
 • Platforma blended learning

Skontaktuj się z nami

Rezultaty

 • Uczestnicy rozumieją najważniejsze pojęcia i określenia funkcjonujące w obszarze zarządzania projektami, potrafią się nimi posługiwać.

 • Uczestnicy rozumieją najważniejsze pojęcia i określenia funkcjonujące w obszarze zarządzania projektami, potrafią się nimi posługiwać.

 • Uczestnicy znają zakres odpowiedzialności poszczególnych ról w zespole projektowym i w otoczeniu projektu.

 • Uczestnicy potrafią właściwie zdefiniować cel projektu, jego podstawowy zakres i opracować kartę projektu.

 • Uczestnicy znają cykl życia projektu i jego kolejne fazy realizacji.

 • Uczestnicy potrafią określić wymagania i znają dobre praktyki zarządzania wymaganiami w projekcie.

 • Uczestnicy potrafią dokonać priorytetyzacji działań znajdujących się w zakresie projektu.

 • Uczestnicy rozumieją rodzaje zależności między zadaniami w projekcie i potrafią opracować harmonogram działań w projekcie.

 • Uczestnicy rozumieją, czym jest ścieżka krytyczna w projekcie i znają sposoby zarządzania nią.

 • Uczestnicy potrafią monitorować postępy prac w relacji do zaplanowanego harmonogramu, zasobów i budżetu.

 • Uczestnicy znają narzędzia i praktyki komunikowania się w zespole projektowym i z otoczeniem projektu, w szczególności spotkanie typu kick-off, wizualizowanie przepływu pracy, zbieranie feedbacku.

 • Uczestnicy znają podstawowe praktyki dot. zarządzania zmianą, ryzykiem oraz jakością w projekcie.

 • Uczestnicy znają podstawowe praktyki formalnego zamykania i rozliczania projektu.

GRA: Projektopolis

Wygórowane i zmienne wymagania klienta, ograniczony budżet i krótki termin realizacji. Jak zapanować nad tym wszystkim w projekcie? Projektopolis to wieloaspektowe…

INNE SZKOLENIA W AKADEMII MENEDŻERA
SZKOLENIE

Fundamenty zarządzania projektami

Program Fundamenty zarządzania projektami to seria sześciu interaktywnych warsztatów, realizowanych online w kameralnych grupach. Dzięki…

5
SZKOLENIE

Systemowe rozumienie organizacji

Efektywna współpraca między działami to spore wyzwanie. Każdy dział ma własną specyfikę, priorytety, cele, zawsze zbyt mało czasu i zbyt dużo pracy….

5
SZKOLENIE

Akademia Menedżera

Akademia Menedżera to kompleksowy program szkoleniowy, który rozwija umiejętności menedżerskie osób na stanowiskach liderskich i…

5