Zarządzanie zespołem hybrydowym i rozproszonym

Podczas szkolenia uczestnicy bedą mieli okazję poznać wybrane koncepcje zarządzania zespołem (stacjonarnym i hybrydowym) oraz przygotować się do delegowania i przeprowadzania rozmów z pracownikami ujętymi w formę cyklu.

W czasie szkolenia omówimy zagadnienia jak zarządzać zespołem pracowników także w kontekście doświadczeń powstałych w trakcie autorskich gier: Intuicja, Gorączka Złota, SztaHeca.

Moduł 1

Szkolenie rozpocznie icebreaker Intuicja. Dzięki temu angażującemu doświadczeniu uczestnicy poznają się lepiej. Będzie to punkt wyjścia do dyskusji o znaczeniu dystansu psychologicznego na efektywność pracy, relacje, zaangażowanie i lojalność w zespołach.
Dynamiczna gra szkoleniowa Gorączka Złota zabierze graczy w świat Dzikiego Zachodu. Uczestnicy skonfrontują się z własną skutecznością w definiowaniu i rozumieniu celów, dobieraniu strategii działania do panujących warunków, planowaniu komunikacji oraz znaczenia zaangażowania i empowermentu dla efektywności pracy i wyników.

Cele:

 • Uświadomienie specyfiki zarządzania zespołem zdalnym i hybrydowym
  Poznanie wpływu dystansu psychologicznego na efektywność pracy, relacje, zaangażowanie i lojalność w zespole
 • Uświadomienie znaczenia jasnego komunikowania celów i oczekiwań
  Zrozumienie różnicy między podejściem instruującym a delegowaniem odpowiedzialności

Zagadnienia:

 • Gra integracyjna Intuicja
 • Dystans psychologiczny
 • Blaski/wyzwania zespołów hybrydowych
 • Komunikacja w zespole hybrydowym
 • Gra szkoleniowa Gorączka Złota
 • Komunikowanie celów i wymagań
 • Budowanie postawy odpowiedzialności i proaktywności u pracowników
 • Delegowanie i instruowanie

GRA: Intuicja

Intuicja to dobre rozwiązanie dla wszystkich, którym zależy na tym, by uczestnicy szkolenia nie pozostali sobie anonimowi, chcieli i mieli okazję poznać się w interesujący sposób, a samo spotkanie przebiegało…

GRA: Gorączka Złota

Czy Twoi pracownicy wiedzą, jak przekazywać innym informacje zwrotne, aby zwiększyć swoją efektywność? Jeśli nie – dowiedzą się tego w grze Informator, która pokazuje, na czym polega…

Moduł 2

W drugiej części spotkania skupimy się na świadomej realizacji 3-fazowego cyklu komunikacyjnego, na który składają się rozmowy planujące, monitorujące i podsumowujące. Uczestnicy przejdą praktyczny trening prowadzenia tych rozmów i przygotują się do radzenia sobie z wyzwaniami, które mogą pojawić się podczas realizacji spotkań.
Dzięki kolejnym aktywnościom i ćwiczeniom uczestnicy zrozumieją różnice między monitorowaniem i kontrolą, nauczą się świadomie dobierać moment i częstotliwość monitoringu oraz poznają praktyki menedżerskie pozwalające zwiększyć stopień wyegzekwowania zleconych zadań i ich jakości. Poznane praktyki odniosą do swoich doświadczeń i zawodowej rzeczywistości.

Cele:

 • Budowanie gotowości do dzielenia się odpowiedzialnością w celu zwiększania zaangażowania pracowników
 • Rozwój umiejętności prowadzenia rozmów planujących, monitorujących oraz podsumowujących realizację celów
 • Zwiększenie umiejętności efektywnego reagowania na wyzwania i trudne sytuacje pojawiające się podczas prowadzenia rozmów z pracownikami

Zagadnienia:

 • Cykl komunikacyjny: rozmowa planująca, monitorująca oraz podsumowująca
 • Wykorzystywanie odpowiednich pytań
 • Monitorowanie, rozliczanie, wspieranie
 • Przeglądy i wizualizacja realizacji celów
 • Trening praktyczny prowadzenia rozmów
 • Prewencja wobec trudnych sytuacji

Moduł 3

Drugiego dnia warsztatów uczestnicy staną przed zadaniem ułożenia skomplikowanej konstrukcji posiadając jedynie jej schematyczny plan. Nie wystarczy jednak złożenie konstrukcji – zadaniem teamu będzie znalezienie sposobu, by robić to maksymalnie szybko i by sprostać bardzo wysokim wymaganiom podanym na początku ćwiczenia.
Jedynie współpraca wszystkich uczestników szkolenia, oparta na pełnym zaangażowaniu, efektywnej komunikacji, wzajemnej pomocy i sprawnym kooperowaniu działań pozwoli graczom poradzić sobie z tym trudnym wyzwaniem. Presja czasu i wysokie normy będą stanowiły silny katalizator dla rozwoju umiejętności zespołowego działania ale i dobrej koordynacji prac, dzielenia się odpowiedzialnością i wzajemnego motywowania.

Cele:

 • Doświadczenie sytuacji, w której o sukcesie decyduje wykorzystanie umiejętności komunikacji i koordynowania działań w zespole i międzyzespołowo
 • Wypracowanie sposobów na indywidualną, zespołową i międzyzespołową optymalizację wykorzystania zasobów
 • Budowanie współpracy, zaangażowania, lojalności i poczucia własnej sprawczości w zespole zadaniowym

Zagadnienia:

 • Gra szkoleniowa SztaHeca
 • Komunikacja i koordynacja w zespole
 • Optymalizacja działań na poziomie indywidualnym, zespołowym i całego procesu dostarczania wartości
 • Dobre praktyki angażowania ludzi

GRA: SztaHeca

Ekscytująca zabawa, która opiera się na dokładnym planowaniu i przydziale zadań. Zwieńczeniem rywalizacji jest…

Moduł 4

Ostatnia część warsztatów wprowadzi uczestników w temat przywództwa sytuacyjnego. Dowiedzą się, jak przebiega rozwój pracownika, jak i dlaczego zmienia się jego efektywność i motywacja oraz przez jakie etapy przechodzą pracownicy i jakie wyzwania charakteryzują każdy z nich. Dzięki temu zrozumieją, dlaczego warto, by lider odróżniał „chce” od „potrafi” oraz „nie chce” od „nie potrafi”. Pozwoli to uczestnikom nauczyć się dopasowywać styl zarządzania, sposób komunikacji oraz własne zachowania do rozpoznanego etapu rozwoju pracownika oraz sytuacji/zadania. To umożliwi im wybierać odpowiednie narzędzia z szerokiej palety menedżerskich instrumentów zarządzania i rozwoju pracowników.

Cele:

 • Zrozumienie właściwości i potrzeb pracowników na każdym etapie ich rozwoju
 • Poznanie czterech stylów zarządzania sytuacyjnego
 • Rozwój umiejętności dopasowania stylu do etapu rozwoju pracownika i zespołu

Zagadnienia:

 • Etapy rozwoju i potrzeby pracowników
 • Kompetencje oraz macierz chce-potrafi
 • Przywództwo sytuacyjne i 4 style
 • Rozpoznawanie i stosowanie stylów adekwatnych do potrzeb i sytuacji
 • Paleta menedżerskich narzędzi zarządzania i rozwoju pracowników
INNE SZKOLENIA W AKADEMII MENEDŻERA
SZKOLENIE

Rozwiązywanie konfliktów

Dzięki temu szkoleniu z grą Czarna Inez uczestnicy uświadomią sobie następstwa podejmowanych działań, sytuację konfliktu interesów oraz wypracują…

5
SZKOLENIE

Zarządzanie przez cele

W trakcie tego szkolenia, które rozpocznie się grą Gorączka Złota, uczestnicy skonfrontują się z własną skutecznością w ustalaniu strategii,…

5
SZKOLENIE

Budowanie zaangażowania i motywowanie pozafinansowe

Uczestnicy uświadomią sobie, jak angażują współpracowników do pracy, i jak reagują na działania innych osób. Pomoże im w tym rozgrywka…

5