Adaptacyjne myślenie strategiczne w praktyce

W dzisiejszym dynamicznym i nieprzewidywalnym świecie biznesu, zdolność do szybkiego dostosowywania się do zmian i tworzenia elastycznych strategii staje się niezbędna. Tradycyjne podejście do strategii, które zakłada stałe i niezmienne warunki, już nie wystarcza.

Adaptacyjne myślenie strategiczne to podejście, które pozwala menedżerom zrozumieć, przewidzieć i reagować na zmieniające się warunki. To umiejętność, która pozwala liderom przewidywać różne scenariusze, przygotować plany na te scenariusze i być w stanie szybko dostosować te plany w odpowiedzi na rzeczywiste wydarzenia.
W trakcie naszego dwudniowego szkolenia nauczycie się narzędzi i technik, które pozwolą Wam wprowadzić adaptacyjne myślenie strategiczne do Waszej praktyki menedżerskiej. Przez warsztaty, case study i ćwiczenia, zrozumiecie, jak adaptacyjne myślenie strategiczne może pomóc Waszej organizacji być bardziej odporną na zmiany i lepiej przygotowaną do przyszłych wyzwań.
Po tym szkoleniu, uczestnicy będą lepiej przygotowani do prowadzenia swoich organizacji w niepewnych i dynamicznych czasach. Nauczą się, jak tworzyć strategie, które nie tylko są skuteczne w obecnej sytuacji, ale także są dostosowane do przyszłych zmian. Będą potrafili zidentyfikować możliwości, które mogą wyniknąć z tych zmian, i skuteczniej zareagować na nie.
Zapraszamy do udziału wszystkich, którzy są zainteresowani rozwojem swoich umiejętności strategicznych i chcą być lepiej przygotowani do zarządzania w dynamicznym środowisku biznesowym.

INNE SZKOLENIA W AKADEMII MENEDŻERA
SZKOLENIE

Różnice Indywidualne

Uczestnicy zrozumieją, z jak różnymi osobami na co dzień pracują; że to na nich spoczywa odpowiedzialność za dostosowanie sposobu komunikacji z…

5
SZKOLENIE

Style i techniki przywódcze

To szkolenie uświadomi uczestnikom ich rolę jako liderów oraz wskaże różnorodność działań rozwojowych, jakie mają do dyspozycji. W pierwszy…

5
SZKOLENIE

Zarządzanie potencjałem pracowników

To szkolenie pozwoli uczestnikom zmierzyć się z kwestią rozwoju swoich podwładnych. Poznają model GROW oraz inne narzędzia indywidualnego rozwoju…

5