Budowanie kultury organizacyjnej

Niezależnie od wielkości i profilu działalności organizacji, jej kultura jest kluczowym elementem, który wpływa na efektywność, morale pracowników i ogólny sukces. Kultura organizacyjna definiuje, jak rzeczy są robione w firmie, a jej kształtowanie to nieustający proces, który wymaga zaangażowania i umiejętności menedżerskich.

Szkolenie „Budowanie kultury organizacyjnej: Jak kształtować klimat sprzyjający współpracy, innowacyjności i zwinności” zapewni uczestnikom wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego kształtowania kultury organizacyjnej. Uczestnicy nauczą się, czym jest kultura organizacyjna, jakie są jej elementy i jakie narzędzia mogą być wykorzystywane do jej diagnozowania i kształtowania.

Pierwszy dzień szkolenia skupia się na zrozumieniu kultury organizacyjnej i narzędziach służących do jej kształtowania. Drugi dzień szkolenia jest poświęcony dwóm kluczowym obszarom kultury organizacyjnej: współpracy i innowacyjności. Uczestnicy nauczą się, jak promować kulturę współpracy i jak tworzyć środowisko, które sprzyja innowacyjności oraz/lub zwinności. To szkolenie jest niezbędne dla każdego lidera, który chce kształtować kulturę swojej organizacji w celu zwiększenia efektywności, zadowolenia z pracy i innowacyjności. Po szkoleniu uczestnicy będą mogli zidentyfikować obszary do poprawy w swojej obecnej kulturze organizacyjnej, a także stworzyć i zaimplementować plany zmian. Przy wykorzystaniu konkretnych narzędzi i technik, uczestnicy będą mogli skutecznie wpływać na kulturę swojej organizacji, co przyniesie korzyści nie tylko im, ale także całej firmie.

Szkolenie może również stanowić doskonałe wprowadzenie do procesu budowania kultury zwinności, która jest kluczowa dla dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego. Dodatkowo, warsztaty te dostarczą cennych narzędzi i technik dla organizacji przechodzących przez proces transformacji, czy to w wyniku połączenia, przejęcia, czy też zmiany strategicznego kierunku. Dzięki szkoleniu, uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do skutecznego kształtowania i zarządzania kulturą organizacyjną w czasie zmian, zwiększając szanse na pomyślne przeprowadzenie procesu transformacji.

INNE SZKOLENIA W AKADEMII MENEDŻERA
SZKOLENIE

Różnice Indywidualne

Uczestnicy zrozumieją, z jak różnymi osobami na co dzień pracują; że to na nich spoczywa odpowiedzialność za dostosowanie sposobu komunikacji z…

5
SZKOLENIE

Style i techniki przywódcze

To szkolenie uświadomi uczestnikom ich rolę jako liderów oraz wskaże różnorodność działań rozwojowych, jakie mają do dyspozycji. W pierwszy…

5
SZKOLENIE

Zarządzanie potencjałem pracowników

To szkolenie pozwoli uczestnikom zmierzyć się z kwestią rozwoju swoich podwładnych. Poznają model GROW oraz inne narzędzia indywidualnego rozwoju…

5