Budowanie świadomości siebie i innych w oparciu o model Insights Discovery

Podczas dwóch czterogodzinnych warsztatów uczestnicy zapoznają się z typologią pomagającą na stosowanie właściwego sposobu komunikacji i wybieranie właściwego działania w kontekście współpracy z innymi ludźmi. Podział szkolenia na dwa warsztaty pozwoli skonfrontować wiedzę z jej praktycznym wykorzystaniem w swojej pracy i nie tylko.

Moduł 1

Podstawą modelu Insights Discovery jest narzędzie opisujące profil osobowości w oparciu o koncepcję wybitnego szwajcarskiego psychologa Carla Gustava Junga. Główna idea modelu ID to wzajemne poznanie i zrozumienie swoich zachowań, ich akceptacja oraz taka modyfikacja, która umożliwi maksymalizowanie korzyści płynących ze współpracy z innymi osobami.
Przed szkoleniem uczestnicy wykonają indywidualnie badanie Insights Discovery, które pozwoli określić ich własny profil. Podczas warsztatu, pracując na profilach uczestników, trener przedstawi, czym są energie kolorystyczne i w jaki sposób możemy ich doświadczać w działaniu.

Cele:

 • Zrozumienie własnego stylu funkcjonowania, odkrycie swoich naturalnych zasobów i silnych stron
 • Zidentyfikowanie własnych preferencji psychologicznych oraz zrozumienie, jak wpływają one na nasze zachowania
 • Zrozumienie natury percepcji oraz tego, jak ważna jest ona w relacjach z innymi

Zagadnienia:

 • Insights Discovery – geneza metody
 • Wszyscy postrzegamy inaczej – siła percepcji
 • Cztery energie kolorystyczne ID
 • Typologia C.G. Junga
 • Koło ośmiu typów Insights Discovery
 • Indywidualny profil uczestnika Insights Discovery
 • Mocne strony i obszary wyzwań

Moduł 2

Insights Discovery zapewnia wiedzę o indywidualnych stylach pracy i komunikacji, wartościach wnoszonych do zespołu, stylach zarządzania, czynnikach motywujących oraz obszarach rozwoju osobistego. Wykorzystując koncepcję trzech wymiarów poznawczych C.G. Junga, serię praktycznych ćwiczeń i miniwykładów trener sprawi, że uczestnicy będą mogli lepiej zrozumieć zarówno własny sposób działania, jak i innych ludzi. Dowiedzą się w szczególności, jak radzić sobie z największym wyzwaniem – jak wchodzić w interakcje z ludźmi przejawiającymi odmienną od naszej strategię w codziennym życiu.
Zakończą warsztat z lepszą świadomości samych siebie i innych ludzi oraz wyposażeni w podstawowe narzędzia pozwalające na lepsz komunikację i budowanie zdrowszych relacji.

Cele:

 • Poznanie charakterystyki czterech energii kolorystycznych Insights Discovery, powiązań między nimi oraz ich mocnych i słabych stron
 • Zrozumienie rozmaitych stylów funkcjonowania innych osób w celu lepszego komunikowania się, budowania zdrowszych relacji i efektywnej wspłpracy
 • Wypracowania unikalnego stylu przywódczego, zarządczego i doprecyzowania obszarów do rozwoju.

Zagadnienia:

 • Rozpoznawanie energii kolorystycznych
 • Adaptacja narzędzia Insights Discovery do codziennej pracy
 • Treningi praktyczne w dla wybranych zagadnień i sytuacji interpersonalnych
INNE SZKOLENIA W AKADEMII EFEKTYWNOŚCI OSOBISTEJ
SZKOLENIE

Radzenie sobie ze stresem

Uczestnicy poznają metodę racjonalnej terapii zachowań. Zajmą się m.in. takimi zagadnieniami jak biologiczne i psychologiczne mechanizmy powstawania stresu…

5
SZKOLENIE

Zarządzanie sobą w czasie

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakimi kryteriami powinni kierować się podczas wykonywania zadań. Pomoże im w tym gra szkoleniowa Twój…

5
SZKOLENIE

Skuteczna informacja zwrotna

Podczas tego szkolenia uczestnicy zadadzą sobie pytanie, co muszą zrobić, żeby feedback był prostszy i nieobciążający emocjonalnie. Odpowiedź na to pytanie…

5