Cykl życia klienta a relacje

Podczas tego szkolenia uczestnicy prześledzą cały proces pracy z klientem. Przeanalizują pomysły na jego zdobycie, etap stałej współpracy i opieki posprzedażowej.

Uświadomią sobie także ogrom podejmowanych z klientem działań oraz ich celowość i efektywność. Następnie stworzą linię życia klienta i na podstawie własnych przykładów nauczą się, jak z nim współpracować na danym etapie jego „życia”. Poznają metody budowania relacji i narzędzia pozwalające na trwałą i owocną współpracę z kontrahentem. Poznają bariery w świadomości klienta oraz dowiedzą się, jakie błędy można popełnić podczas tworzenia relacji, i jak ich unikać. Na koniec stworzą indywidualny plan zwiększania efektywności na kolejnych etapach pracy z klientem.

Wiedza

  • cykl życia klienta
  • etapy procesu sprzedaży
  • relacje, a etap sprzedaży

Rezultaty

  • uczestnicy znają etapy pracy z klientem w ich biznesie (globalnie i na konkretnym kliencie),
  • uczestnicy potrafią przeanalizować efektywność własnego procesu sprzedaży,
  • uczestnicy umieją dokonać pogłębionej analizy celów i oczekiwań klienta oraz podejmować adekwatne działania do potrzeb klienta.

Metody szkoleniowe

W tym module uczestnicy doświadczą głównie pracy zespołowej, podczas której w podgrupach będą dokonywać analiz oraz wypracowywać rozwiązania.

INNE SZKOLENIA W AKADEMII MENEDŻERA
SZKOLENIE

Budowanie długotrwałych relacji z klientem

Podczas tego szkolenia uczestnicy doświadczą procesu budowania relacji biznesowej między dostawcą a klientem. Całodzienne szkolenie jest oparte o grę…

5
SZKOLENIE

Wywieranie wpływu w kontakcie z klientem

Uczestnicy dowiedzą się, po co w ogóle kontaktują się z klientem i przeanalizują konkretne sytuacje sprzedażowe oraz ich cele. Sprawdzą…

5
SZKOLENIE

Cykl życia klienta a relacje

Podczas tego szkolenia uczestnicy prześledzą cały proces pracy z klientem. Przeanalizują pomysły na jego zdobycie, etap stałej współpracy i opieki…

5