Wywieranie wpływu w kontakcie z klientem

Uczestnicy dowiedzą się, po co w ogóle kontaktują się z klientem i przeanalizują konkretne sytuacje sprzedażowe oraz ich cele.

Sprawdzą skuteczność różnych metod kontaktu w zależności od celu, etapu pracy lub kosztu czasu. Będą mieli okazję przećwiczyć rozmowy telefoniczne i pisanie e-maili do obecnych i nowych klientów – pomogą im w tym sceny symulacyjne i arkusze do analizy komunikatów mailowych. Po miniwykładzie na temat badań N. Rackhama i poznaniu modeli sprzedaży transakcyjnej oraz konsultacyjnej, uczestnicy wypracują wspólną definicję pojęć postępu i kontynuacji. Poznają sposoby otwierania spotkań, kontraktowania się na rezultat spotkania oraz praktyki prowadzenia spotkań handlowych. Następnie rozpoczną pracę na arkuszach, które pozwolą im przygotować się do realnych rozmów w ich codziennej pracy.

Wiedza

 • kluczowe elementy kontaktu
 • model SMART w kontakcie z klientem
 • model efektywnej rozmowy telefonicznej
 • model efektywnego spotkania
 • model efektywnego e-maila
 • kontraktowanie klienta
 • pojęcie postępu i kontynuacji

Rezultaty

 • uczestnicy są świadomi roli stawiania sobie konkretnych celów na każdy zaplanowany kontakt,
 • uczestnicy dokonują właściwego doboru formy kontaktu do stawianych sobie celów,
 • uczestnicy analizują istotne elementy poszczególnych form kontaktu i ich wpływ na skuteczność w relacji z klientem,
 • uczestnicy rozwijają umiejętności efektywnego stosowania trzech wybranych form kontaktu: telefonu, e-maila, spotkania,
 • uczestnicy znają podstawowe techniki wywierania wpływu.

GRA: Most na rzece Sava

Współpraca z klientami mogłaby przebiegać lepiej? Zaproś uczestników szkolenia do rozgrywki Mostu na Rzece Sava. Sprawdźcie, jak powinien pracować dobry konsultant. Firma klienta…

INNE SZKOLENIA W AKADEMII MENEDŻERA
SZKOLENIE

Badanie potrzeb

Uczestnicy dowiedzą się więcej o jednej z najbardziej pożądanych umiejętności w pracy handlowca – zdolności do poznania realnych potrzeb i oczekiwań…

5
SZKOLENIE

Prezentacja oferty

Uczestnicy nauczą się przedstawiania oferty za pomocą modelu Cecha-Zaleta-Korzyść. Podczas ćwiczeń przekonają się, że odpowiednie argumenty i zastosowanie…

5
SZKOLENIE

Moja rola i kompetencje

Szkolenie pozwoli uczestnikom dokonać autoanalizy własnej motywacji do bycia handlowcem. Na wstępie uczestnicy dowiedzą się, jaka jest rola…

5