Moja rola i kompetencje

Szkolenie pozwoli uczestnikom dokonać autoanalizy własnej motywacji do bycia handlowcem.

Na wstępie uczestnicy dowiedzą się, jaka jest rola handlowca w organizacji, jej znaczenie i wartość dla firmy – będzie to kluczowym elementem ich pracy nad wewnętrzną postawą i motywacją. Następnie zrozumieją swoją rolę jako handlowca i istotę swoich zadań – to z kolei umożliwi im zbudowanie głębokiego zaangażowania i osobistej „siły handlowca”. W dalszej części szkolenia uczestnicy przeanalizują swoje mocne i słabe strony oraz określą swoje kluczowe obszary do rozwoju. Na koniec natomiast stworzą indywidualny action plan rozwoju swoich kompetencji sprzedażowych.

Wiedza

  • czynniki motywacji handlowca
  • koło pracy handlowca
  • kluczowe kompetencje
  • czynniki sukcesu – wiedza, umiejętności, postawa
  • wykorzystanie swoich mocnych stron w sprzedaży

Rezultaty

  • uczestnicy są świadomi własnej roli jako handlowca,
  • uczestnicy wiedzą, co ich motywuje, i potrafią zarządzić własną motywacją do pracy,
  • uczestnicy potrafią dokonać autodiagnozy poziomu kompetencji w roli handlowca,
  • uczestnicy uzyskują synergię w obszarze wiedzy i umiejętności potrzebnych w pracy handlowca.

Metody szkoleniowe

Uczestnicy będą pracować indywidualnie, wykorzystując specjalnie przygotowane arkusze, oraz w zmieniających się podgrupach w celu zapewnienia różnorodności.

INNE SZKOLENIA W AKADEMII MENEDŻERA
SZKOLENIE

Analiza potencjału sprzedaży

Uczestnicy uświadomią sobie, jaką realną wartość dają swoim klientom jako handlowcy, oraz jak ich produkty wypadają na tle konkurencji. Istotnym…

5
SZKOLENIE

Zarządzanie portfelem klientów

Uczestnicy rozpoczną szkolenie od konfrontacji i ujednolicenia ich celów jako handlowców z celami ich organizacji. Pomoże im w tym gra…

5
SZKOLENIE

Wstęp do sprzedaży konsultacyjnej

To szkolenie pozwoli uczestnikom doświadczyć złożoności procesów sprzedaży B2B. W zrozumieniu tego zagadnienia pomoże im również rozgrywka gry…

5