Lider zespołu hybrydowego

Główne założenia projektu:

DOPASOWANIE DO REALIÓW BIZNESOWYCH

Program szkolenia oparty o rzeczywiste wyzwania w obszarze zespołów hybrydowych.

INNOWACYJNE NARZĘDZIA

Wykorzystujemy gry i symulacje szkoleniowe podnoszące atrakcyjnośc i efektywność warsztatów

PLAN WDROŻENIA

Warsztat pozwoli nie tylko doświadczyć znaczenia, poznać dobre praktyki ale również jest miejscem do zaplanowania realnych działan

POZYTYWNA MODELOWANIE ZACHOWAŃ

Celem warsztatu jest również zbudowanie pozytywnej atmosfery i modelowanie zachowań w obszarze komunikacji, angażowania i egzekwowania pracy hybrydowej.

Moduł 1: Dystans, komunikacja, motywacja

Cele:

 • Uświadomienie specyfiki liderowania w zespole hybrydowym
 • Poznanie konsekwencji dystansu psychologicznego dla zadań, relacji, lojalności i wykonania w zespole.
 • Poznanie praktyk angażującej komunikacji w trakcie spotkań
 • Uświadomienie wyzwań dostosowania sposobu motywowacji wewnętrznej lub zewntrznej do rodzaju zleconych zadań

Zagadnienia:

 • Dystans psychologiczny i spójność zespołu

 • Blaski i wyzwania zespołów hybrydowych

 • Komunikacja w zespole hybrydowym

 • Angażujące prowadzenie spotkań

 • Budowanie motywacji w kontekście zadań – motywacja 2.0 i 3.0

Warsztat rozpocznie się od gry szkoleniowej Intuicja, w trakcie której poruszane zostan kwestie znajomości członków naszego zespołu oraz wnioskowania o nich. Z uczestnikami  omówimy zjawisko dystansu psychologicznego w zespole i jego konsekwencje dla ich zespołów. W obszarze współpracy, komunikacji oraz spójności i lojalności. W dalszej części uczestnicy doświadczą sytuacji konieczności współpracy i komunikacji w trakcie zadania typu escape-room. W omówieniu szczególny nacisk położony zostanie na praktyki komunikacji w trakcie spotkań zespołowych. Uczestnicy poznają dobre praktyki i zidentyfikują najcze-
stsze błędy.

Ostatnia część dotyczyć będzie wspierania zaangażowania członków swojego zespołu. W kontekście list zadań po spotkaniu uczestnicy nauczą si rozróżnia zadania algorytmiczne od heurystycznych i adekwatnie motywować transakcyjnie lub w oparciu o motywacj wewnętrzną (3.0 według D.Pinka)

Moduł 2: Zadania i wsparcie ich realizacji

Cele:

 • Poznanie najlepszych praktyk elastycznego wspierania podwładnych w zależności od poziomu ich kompetencji
 • Poznanie i przewiczenie najlepszych sposobów na zlecanie zadań poprzez delegowanie lub instruowanie
 • Poznanie i przećwiczenie adekwatnych metod sprawdzania poprzez monitoring lub kontrolę
 • Przećwiczenie prowadzenia rozmowy o konsekwencjach
 • Przewiczenie kontraktowania współpracy w zespole

Zagadnienia:

 • Angażowanie- kompetencje i motywacja w modelu przywództwa sytuacyjnego K.Blancharda
 • Zlecanie zadań- delegowanie czy instruowanie?
 • Odpowiedzialność- Monitoring czy Kontrola?
 • Wyniki- 1:1 i rozmowa o konsekwencjach
 • Zakontraktowanie współpracy

Uczestnicy poznaj/przypomną sobie koncepcję przywództwa sytuacyjnego K.Blancharda. Wypracuj najlepsze metody wspierania pracowników na poszczególnych etapach rozwoju kompetencji w kontekście specyfiki pracy w zespole hybrydowym. W formie scenek symulacyjnych przećwiczą zlecanie zadań właściwych dla swoich zespołów. Przećwiczą procedury komunikacyjne delegowania zadania oraz instruowania. Uświadomią sobie wagę sprawdzania zleconej pracy w zespole hybrydowym. Nauczą się odróżniać kontrol ę od monitorowania i adekwatnie korzystaćz każdego rodzaju sprawdzenia. Przedyskutują ewentualne narzędzia transparentności workflow zespołu takich jak zdalne tablice kanbanowe czy programy tasków (np. asana, trelo).

W formie scenek symulacyjnych przećwiczą prowadzenie okresowych rozmów 1:1 ze swoimi pracownikami. Szczególna uwaga zostanie zwrcona na ich rolę budowania odpowiedzialności za zespół i wynik oraz budzenia samo-
dzielności w myśleniu. Ostatni temat poświęcony będzie kulturze kontraktowania się w zespole na konkretne działania. Zarówno lider-zespół i lider-pracownik jak i pracownik-pracownik.

Moduł 3: Rozwój mojego zespołu

Cele:

 • Doświadczenie dylematów nieufności i zaufania w sytuacji współzalezności od pracy innych osób
 • Uświadomienie sposobów na zmniejszanie nieufności i odbudowywanie zaufania
 • Poznanie modelu 5 dysfunkcji zespołowych według R.Lencioniego
 • Wypracowanie metod przeciwdziałania podstawowym 3 dysfunkcjom (brak zaufania, obawa przed konfliktem, brak zaangaowania)
 • Opracowanie planu działań w swoim zespole wspierającym jego rozwój.

Zagadnienia:

 • Zaufanie i nieufność w zespole
 • 5 dysfunkcji zespołowych
 • Radzenie sobie z brakiem zaufania, obawą przed konfliktem i brakiem zaangażowania
 • Wyzwania współpracy naszego zespołu i sposoby radzenia sobie z nimi.

Warsztat rozpocznie się od rozgrywki w Czarną Inez. W trakcie gry szkoleniowej uczestnicy doświadczą wyzwań zwizanych ze współzaleności od decyzji podejmowanych przez inne zespoły co symuluje codziennoś organizacyjną. Uczestnicy zobacz naturaln dynamikę nieufności i zaufania oraz nauczą się to ostatnie odbudowywać. W podsumowaniu szczególna uwaga zostanie skupiona na konieczności aktywnego przeciwdziałania naturalnej entropii współpracy zespoów hybrydowych.

Uczestnicy poznaj model 5 dysfunkcji zespou R.Lencioniego. Zidentyfikuj ich zdaniem największe wyzwania w swoich zespołach. Wspólnie wypracują sposoby radzenia sobie z trzema podstawowymi- brakiem zaufania, obawąprzed konfliktem i brakiem zaangażowania . Na zakończenie uczestnicy opracują działania, które będą chcieli wdrożyć w swoich zespołach.

GRA: Zagadka Krakena

Ucieczka z żaglowca unieruchomionego pośrodku oceanu. Uczestnicy mają ograniczony czas na zebranie rozproszonej po zespole wiedzy i wspólne znalezienie sposobu na ucieczkę – co nie będzie wcale łatwe. Podchwytliwe i nieoczywiste rozwiązania oraz konieczność skupienia na detalach.
INNE SZKOLENIA W AKADEMII MENEDŻERA
SZKOLENIE

Budowanie autorytetu

Podczas szkolenia uczestnicy poznają nasz autorski model budowania autorytetu w codziennej pracy z zespołem. Pomoże im w tym gra szkoleniowa…

5
SZKOLENIE

Skuteczna informacja zwrotna

Podczas tego szkolenia uczestnicy będą mieli okazję stanąć przed wyzwaniami dotyczącymi sensu i sposobu udzielania informacji zwrotnej. Zagrają także w grę…

5
SZKOLENIE

Zarządzanie przez cele

W trakcie tego szkolenia, które rozpocznie się grą Gorączka Złota, uczestnicy skonfrontują się z własną skutecznością w ustalaniu strategii,…

5