Prowadzenie efektywnych szkoleń online

Podczas szkolenia dedykowanego doświadczonym trenerom będzie można zapoznać się z przydatnymi technikami zwiększającymi atrakcyjność szkoleń na sali oraz online łącznie z narzędziami aktywizującymi dostępnymi w sieci. Dzięki modułom pracy z kamerą każdy uczestnik rozpozna swoje nawyki i mocne strony w pracy z uczestnikami szkoleń.

W trakcie czterech 4 godzinnych sesji szkolenia online będziemy przedstawiać praktycznie, doświadczać i ćwiczyć najlepszych praktyk angażujących szkoleń online.

Na pierwszym spotkania uczestnicy przeanalizują różnice między formą stacjonarną, zdalną i mieszaną programów rozwojowych. Określą możliwości, jakie daje zdalne rozwijanie kompetencji oraz wyzwania i trudności.

Na drugim uczestnicy doświadczą na sobie kilku form pracy z grupą w warunkach online i dowiedzą się, jak przygotować i sprawnie je przeprowadzić.

Na trzecich przećwiczą sposoby na sprawne zapraszanie uczestników do aktywności, podawanie instrukcji, aktywizowanie, utrwalanie wiedzy i radzenie sobie z utratą koncentracji u uczestników.

Ostatnie spotkanie poświęcone będzie sytuacjom trudnym w trakcie prowadzenia zajęć zdalnych.

Wiedza:

 • Wyzwania szkoleń i warsztatów online
 • Platformy i narzędzia rozwoju online
 • Przestrzeń do wypowiedzi: czat, szybkie sondy i ankiety online (np. Mentimeter)
 • Angażowanie do pracy wspólnej: wirtualne tablice (np. Padlet, Jamboard)
 • Łączenie w grupy i wirtualne pokoje – możliwości i ograniczenia wykorzystania
 • Szybkie sposoby „trzymania ręki na pulsie” i zbierania feedbacku online
 • Pigułka wiedzy: praca z kamerą i przygotowywanie się do realizacji
 • Zarządzanie energią w online
 • Utrwalanie i sprawdzanie wiedzy: testy i quizy online (Kahoot, Mentimeter)
 • Trudne sytuacje i wyzwania w zdalnych szkoleniach (m.in. wyłączanie kamer,

Rezultaty:

 • Rozumienie różnic w pracy trenera w warunkach online, zalet i wyzwań tej formy.

 • Wiedza nt. dostępnych platform, narzędzi i metod prowadzenia warsztatów online. Przećwiczenie wybranych narzędzi online do pracy z grupą. 

 • Poznanie praktyk komunikacji, pracy w przestrzeni wspólnej oraz budowania zaangażowania u uczestników.

 • Poznanie dobrych praktyk przygotowywania do warsztatów online (siebie, narzędzi i otoczenia) oraz pracy z kamerą.

 • Kompetencja wykorzystywania metod blended learning oraz aktywności pre- i post-work.

INNE SZKOLENIA W AKADEMII EFEKTYWNOŚCI OSOBISTEJ
SZKOLENIE

Planowanie i organizacja czasu pracy

W czasie tego szkolenia uczestnicy będą pracować nad swoją efektywnością w kontekście przydzielonych im wcześniej zadań. W ramach rozgrywki Wyścigu z…

5
SZKOLENIE

Komunikacja interpersonalna

Uczestnicy przekonają się, jak ustalenie wspólnego kodu komunikacyjnego lub precyzja komunikatu wpływają na skuteczność komunikacji. Uświadomią to…

5
SZKOLENIE

Skuteczna informacja zwrotna

Podczas tego szkolenia uczestnicy zadadzą sobie pytanie, co muszą zrobić, żeby feedback był prostszy i nieobciążający emocjonalnie. Odpowiedź na to pytanie…

5