Planowanie i organizacja czasu pracy

W czasie tego szkolenia uczestnicy będą pracować nad swoją efektywnością w kontekście przydzielonych im wcześniej zadań. W ramach rozgrywki Wyścigu z Czasem, zobaczą, jak efektywnie pracować w różnych warunkach.

Uczestnicy odpowiedzą sobie na pytanie, czy warto planować swoją pracę oraz jaki rodzaj planowania (dzienny, tygodniowy) jest efektywniejszy. Podczas omówienia gry poznają najlepsze praktyki planowania pracy. Następnie przećwiczą metodę Alpen, planując kolejny dzień pracy. Dzięki fotografii dnia uczestnicy będą mogli zobaczyć, jakie błędy popełniali do tej pory najczęściej. Na koniec opracują indywidualne, długoterminowe plany wdrażające w ich codzienność umiejętności, które nabyli na tym szkoleniu.

Wiedza

  • rytm dobowy
  • grupowanie zadań
  • prawo Parkinsona
  • metoda Alpen
  • fotografia dnia
  • planowanie w perspektywie dziennej i tygodniowej

Rezultaty

  • uczestnicy mają wiedzę na temat najlepszych zasad dotyczących planowania krótko- i długoterminowego,
  • uczestnicy wiedzą, jak dostosowywać zadania do rytmu dobowego,
  • uczestnicy potrafią poprawnie grupować zadania na ważne i pilne,
  • uczestnicy potrafią stworzyć plan pracy na kolejny dzień.

GRA: Wyścig z Czasem

Wiele zadań, niewiele czasu, energia, która nie zawsze dopisuje, niespodziewane wrzutki… Rozgrywka Wyścigu z Czasem pokazuje, jak efektywnie pracować w różnych warunkach…

INNE SZKOLENIA W AKADEMII EFEKTYWNOŚCI OSOBISTEJ
SZKOLENIE

Radzenie sobie ze stresem

Uczestnicy poznają metodę racjonalnej terapii zachowań. Zajmą się m.in. takimi zagadnieniami jak biologiczne i psychologiczne mechanizmy powstawania stresu…

5
SZKOLENIE

Komunikacja interpersonalna

Uczestnicy przekonają się, jak ustalenie wspólnego kodu komunikacyjnego lub precyzja komunikatu wpływają na skuteczność komunikacji. Uświadomią to…

5
SZKOLENIE

Skuteczna informacja zwrotna

Podczas tego szkolenia uczestnicy zadadzą sobie pytanie, co muszą zrobić, żeby feedback był prostszy i nieobciążający emocjonalnie. Odpowiedź na to pytanie…

5