Rozmowy o jakości

Projekt oparty o warsztat strategiczny i szkolenia na temat jakości – od identyfikacji istniejących przekonań i oczekiwań rynkowych do określenia przyszłych oczekiwań i sposobów realizacji należytej jakości. Szkolenie pokaże, jak ważne jest budowanie jakości poprzez właściwe przywództwo w organizacji na każdym jej szczeblu.

Warsztat strategiczny – cele i ich konsekwencje

Warsztat rozpocznie się identyfikacji aktualnego stanu w obszarze zachowań jakościowych zarówno pracowników liniowych, jak i przełożonych. Zdefiniowane i zakontraktowane zostaną zachowania do wzmocnienia oraz te, które naley wygaszać. Jednocześnie uczestnicy zidentyfikują bliskie i dalekie konsekwencje związane z tą zmianą, tak aby w pełni świadomie móc ją komunikować i wspierać.
W ramach oceny aktualnego pola sił zmiany (metoda Kurta Lewina) uczestnicy określą siły hamujące w organizacji oraz te, które wspierają zmianę. Jednocześnie wypracują działania, jakimi są w stanie minimalizować siły hamujące i w sposób weryfikowalny zakontraktują się na ich osłabianie. Zostaną one zderzone z dobrymi praktykami przywództwa najwyższego menedżmentu w zmianie tak, aby każdy z uczestników był w stanie określić konkretny action plan swoich zobowiązań.

Cele

 • Identyfikacja aktualnej sytuacji w obszarze jakości
 • Wypracowanie oczekiwanych zachowań
 • Uświadomienie konsekwencji biznesowych i organizacyjnych oczekiwanych zachowań
 • Identyfikacja aktualnych hamulców wdrożenia zmiany w obszarze jakościowym
 • Zakontraktowanie się na osobiste działania osłabiajace hamulce zmiany
 • Zbudowanie koalicji przywódczej w obszarze zmiany jakościowej

Zagadnienia

 • Problem – jak jest/jak powinno być
 • Oczekiwane zachowania
 • Konsekwencje bliskie i dalekie tych działań (co się stanie, co się nie stanie)
 • Siły hamujące i popychające do zmiany
 • Przywództwo wyższego menegmentu w zmianie

Rozmowy o jakości – przywództwo w obszarze jakości

Na początku warsztatu rozegramy grę szkoleniową Licho Nie Śpi. W jej trakcie uczestnicy zmierzą sie z dylematami kosztów jakości i pozornego przetargu czasu na jakość oraz na produkcję. Doświadczą konsekwencji podejmowanych przez siebie decyzji dla własnej produktywności i rentowności. Po zakończeniu omówienia zidentyfikują własne „licha” – zachowania ryzykowne z obszaru jakości. Będą one podstawą do dalszych działań.
Uczestnicy zrozumiej podstawy psychologii budowania nawyków. Nauczą się wygaszania nawyków poprzez działania w obszarze potencjalnych nagród oraz wskazówek. Przećwiczymy z nimi prowadzenie toolbox talk (minutek) w obszarze jakości oraz wypracujemy listę potencjalnych metod wygaszenia „nagród” za ignorowanie jakości.
Przedstawimy podstawy uczenia się dorosych poprzez Cykl Kolba, tak aby uczestnicy byli w stanie przeprowadzić refleksję i zakontraktowa plan działań na przyszłość z osobami, które popełniły błędy jakościowe.
Ostatnia część warsztatu będzie poświęcona ćwiczeniu wdrażania nawyków jakościowej pracy, wskazanych na warsztacie strategicznym jako oczekiwane zachowania.

Cele

 • Uświadomienie konsekwencji prymatu produkcji nad jakością
 • Zidentyfikowanie i uświadomienie niebezpiecznych zachowań w obszarze jakości
 • Zrozumienie mechanizmów pętli nawyku
 • Poznanie metod wygaszania i wzmacniania pętli nawyków
 • Poznanie i przećwiczenie zasad prowadzenia krótkich rozmów o jakości (toolbox talk)
 • Poznanie i przećwiczenie metod uczenia pracowników w obszarze jakości przy użyciu cyklu Kolba
 • Wdrażanie nawyków określonych przez wyższe kierownictwo w trakcie warsztatu strategicznego

Zagadnienia

 • Gra Licho Nie Śpi
 • Zachowania ryzykowne (obszar jakości)
 • Identyfikacja negatywnych pętli nawyków
 • Toolbox talk – obszar jakości
 • Uczenie dorosłych – cykl Kolba
 • Wyrabianie prawidłowych nawyków jakościowych

GRA: Licho Nie Śpi

Czy warto pozwolić sobie na drobne ryzyko w imię lepszego wyniku? Jak kończy się praca, gdy nie poświęcamy uwagi na sprawdzenie warunków BHP? Czy można przewidzieć…
INNE SZKOLENIA W AKADEMII MENEDŻERA
SZKOLENIE

Różnice Indywidualne

Uczestnicy zrozumieją, z jak różnymi osobami na co dzień pracują; że to na nich spoczywa odpowiedzialność za dostosowanie sposobu komunikacji z…

5
SZKOLENIE

Budowanie autorytetu

Podczas szkolenia uczestnicy poznają nasz autorski model budowania autorytetu w codziennej pracy z zespołem. Pomoże im w tym gra szkoleniowa…

5
SZKOLENIE

Zarządzanie potencjałem pracowników

To szkolenie pozwoli uczestnikom zmierzyć się z kwestią rozwoju swoich podwładnych. Poznają model GROW oraz inne narzędzia indywidualnego rozwoju…

5