Trening asertywności

Podczas szkolenia uczestnicy poznają warunki asertywnego dbania o właściwe relacje z otoczeniem, jak tworzyć relacje opate na obopulnych korzyściach (win-win), jak chronić swoje granice i odważnie mówić nie.Jak rozpoznawać swoje preferencje w relacjach i jak reagować na nieuzasadnioną krytykę i manipulację.

Warsztat 1

Podczas pierwszego warsztatu uczestnicy dowiedzą się, czym tak naprawdę jest asertywność oraz rozprawią się z obiegowymi opiniami i teoriami na jej temat. Uświadomią sobie znaczenie stanowienia oraz obrony własnych granic z jednoczesnym dbaniem o interes drugiej strony i korzyści z poszukiwania rozwiązań w rodzaju win – win. Nauczą się asertywnie odmawiać, okazując szacunek i zrozumienie dla potrzeb własnych oraz innych ludzi, dzięki czemu będą mogli budować zdrowsze relacje z innymi oraz unikną pułapki poczucia winy czy wyrzutów sumienia.

Cele:

 • Podniesienie świadomości, czym jest asertywność i jak ją stosować
 • Rozwój umiejętności asertywnego komunikowania się z klientami i współpracownikami, by budować partnerskie relacje oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu
 • Poznanie i przećwiczenie podstawowych modeli asertywnej komunikacji

Zagadnienia:

 • ABC asertywności
 • Relacja ja – ty jako relacja partnerska
 • Relacja win – win
 • Egzekwowanie własnych praw i szanowanie praw innych
 • Asertywna autoprezentacja – otwarte wyrażanie swoich uczuć, opinii i potrzeb
 • Asertywna odmowa
 • Diagnoza osobistego stylu komunikacyjnego
 • Granice w relacji

Warsztat 2

Drugie spotkanie umożliwi uczestnikom konfrontację z różnego rodzaju sytuacjami komunikacyjnymi i postawami nieasertywnymi spotykanymi w pracy i poza nią. Poznają proste i skuteczne sposoby radzenia sobie z presją otoczenia, by nawet w trudnych sytuacjach zadbać o własne potrzeby, bez uciekania się do uległości, agresji czy manipulacji. Uczestnicy wypracują indywidualny sposób reagowania zarówno na słuszną, jak i niezasłużoną krytykę. Zostaną również wyposażeni w techniki reagowania na manipulację, atak oraz zachowania bierno-agresywne ze strony współpracowników lub klientów.

Cele:

 • Rozwój umiejętności reagowania na zachowania manipulacyjne, agresywne oraz bierne
 • Trening asertywnego reagowania na pochwałę i krytykę
 • Trening podstawowych zachowań asertywnych (odmawianie, stanowienie i obrona własnych granic oraz wyrażanie próśb)

Zagadnienia:

 • Przeszkody utrudniające podjęcie asertywnego działania
 • Rodzaje zachowań asertywnych: odmawianie, stanowienie i obrona własnych granic oraz wyrażanie próśb
 • Reagowanie na pochwałę i krytykę
 • Reagowanie na manipulację, agresywną krytykę i atak
 • Reagowanie na trudne sytuacje
INNE SZKOLENIA W AKADEMII EFEKTYWNOŚCI OSOBISTEJ
SZKOLENIE

Radzenie sobie ze stresem

Uczestnicy poznają metodę racjonalnej terapii zachowań. Zajmą się m.in. takimi zagadnieniami jak biologiczne i psychologiczne mechanizmy powstawania stresu…

5
SZKOLENIE

Komunikacja interpersonalna

Uczestnicy przekonają się, jak ustalenie wspólnego kodu komunikacyjnego lub precyzja komunikatu wpływają na skuteczność komunikacji. Uświadomią to…

5
SZKOLENIE

Skuteczna informacja zwrotna

Podczas tego szkolenia uczestnicy zadadzą sobie pytanie, co muszą zrobić, żeby feedback był prostszy i nieobciążający emocjonalnie. Odpowiedź na to pytanie…

5