Trening kreatywności i twórczego rozwiązywania problemów

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się nie tylko z technikami twórczego rozwiązywania problemów ale też z blokadami, które przeszkadzają w efektywnym i twórczym wykorzystaniu dostępnych zasobów. Będzie można przećwiczyć techniki określania celów i oczekiwań, techniki improwizacji oraz techniki ułatwiające generowanie pomysłów i oceniania przydatności wypracowanych rozwiązań.

Warsztat 1

Warsztat rozpocznie się od aktywności pozwalającej uczestnikom poznać się i zintegrować, nazwać swoje potrzeby i oczekiwania wobec szkolenia. Stworzenie bezpiecznej przestrzeni będzie fundamentem do dalszej pracy metodami warsztatowymi podczas kolejnych spotkań. Następnie uczestnicy dowiedzą się, czym jest kreatywność i jak się odnosi do twórczości, improwizacji czy rozwiązywania problemów oraz poznają różne aspekty kreatywnej twórczości: eksplorację, kombinację i transformację oraz możliwość ich implementacji w radzeniu sobie z wyzwaniami biznesowymi.
Po krótkim wstępie merytorycznym uczestnicy podejmą temat improwizacji. Będzie to stanowić zarówno możliwość rozwoju ich kompetencji, jak i swoistą rozgrzewkę przed podjęciem treningu stosowania metod kreatywnych w biznesie.

Cele:

 • Zbudowanie bezpiecznej przestrzeni do treningu kreatywności
 • Uporządkowanie mapy pojęciowej: kreatywność, twórczość, improwizacja, spontaniczność, rozwiązywanie problemów
 • Rozwój świadomości możliwości oraz ograniczeń stosowania technik kreatywnych i improwizacji w biznesie

Zagadnienia:

 • Icebreaker
 • Potrzeby i oczekiwania uczestników
 • Kreatywność, twórczość, improwizacja
 • Kreatywność w biznesie
 • Eksploracja, kombinacja, transformacja

Warsztat 2

W tym module skupimy się na improwizacji. Zdejmiemy z niej odium desperackiej metody ratowania się w sytuacji braku przygotowania, z trudnym do przewidzenia efektem. Pokażemy, że stosowana świadomie i umiejętnie może stanowić doskonały sposób na bycie kreatywnym „na codzień” i twórczo wykorzystywać swoje doświadczenie i kompetencje zawodowe.
Dzięki intensywnym, mocno angażującym ćwiczeniom uczestnicy zwiększą swją gotowość do wychodzenia ze strefy komfortu, zwiększą gotowość do szybkigo reagowania w sytuacjach trudnych, nauczą się lepiej radzić sobie z autocenzurą i lękiem przed oceną i krytyką. Praktyczny trening improwizowania – zabawa myślą, słowem i ciałem – pozwoli uczestnikom uelastycznić swój sposób myślenia i działania.

Cele:

 • Rozwój umiejętności wyłączania autocenzury (“wewnętrznego krytyka”), zwiększania akceptacji dla popełniania błędów w procesie twórczego poszukiwania rozwiazań, szybkiego podejmowania decyzji i reagowania w sytuacjach trudnych oraz zmniejszania strachu przed oceną i krytyką
 • Trening improwizowania w sytuacjach problemowych i znajdowania nieszablonowych rozwiązań

Zagadnienia:

 • Proaktyność, inicjatywa
 • Akceptacja i podejmowanie „ofert”
 • Uważność, skupienie na „tu i teraz”
 • Akceptacja dla ryzyka i błędów
 • Wyłączanie wewnętrznego krytyka
 • Techniki improwizacji

Warsztat 3

Trzeci warsztat stanowił będzie przestrzeń do rozwijania trzech apektów myślenia kreatywnego. Trener, wykorzystując różnorodne ćwiczenia, pobudzi uczestników do nieszablonowego myślenia.
Najpierw uczestnicy będą trenować dostrzeganie problemów i formułowanie pytań. Następnie będą rozwijać umiejętności kombinowania, czyli łączenia różnorodnych rzeczy czy idei w taki sposób, by otrzymać wartościową „nową jakość”. Na koniec trener zachęci uczestników do twórczego przekształcenia zastanej rzeczywistości tak, by wygenerować oryginalne, ale jednocześnie sensowne rozwiazania.
Trening tych kompetencji będzie fundamentem do ćwiczenia bardziej zaawansowanych technik i metod twórczego rozwiązywania problemów.

Cele:

 • Poznanie podstawowych zasad ułatwiających prowadzenie procesu twórczego rozwiązywania problemów
 • Rozwój umiejętności dostrzegania problemów, formułowania pytań oraz ich reformułowania
 • Rozwój umiejętności łączenia treści w celu uzyskiwania nowej perspektywy do generowania twórczych rozwiązań
 • Pobudzenie zdolności twórczego przekształcania rzeczy i procesów

Zagadnienia:

 • Podstawowe zasady procesu twórczego
 • Myślenie pytajne
 • Myślenie kombinacyjne
 • Myślenie transformacyjne

Warsztat 4

Uczestnicy poznają konkretne metody i techniki twórczego rozwiązywania problemów. Zaprzęgną rozwijane wcześniej kompetencje i pod okiem trenera zastosują wybrane metody, indywidualne i grupowe, do zaproponowanych przez siebie wyzwań biznesowych. Pozwoli im to w praktyczny sposób poznać zalety oraz ograniczenia poszczególnych metod pracy i wybrać te techniki, które będą optymalne do zastosowania w ich rzeczywistości.
Na koniec uczestnicy poznają sposoby efektywnego mapowania myśli i stworzą wspólnie notatkę z warsztatu, która będzie dla nich inspirującą zachętą do powrotu do treści szkoleniowych po zakończeniu warsztatów.

Cele:

 • Poznanie wybranych metod i technik oraz trening ich stosowania do rozwiazywania problemów biznesowych uczestników
 • Podniesienie świadomości zalet i ograniczeń stosowania wybranych metod twórczego rozwiązywania problemów

Zagadnienia:

 • Klasyczna metoda burzy mózgów oraz jej odmiany
 • Metoda SCAMPER
 • Metoda Walta Disneya
 • “Co w tej sytuacji zrobiłby…?”
 • Analiza morfologiczna
INNE SZKOLENIA W AKADEMII EFEKTYWNOŚCI OSOBISTEJ
SZKOLENIE

Radzenie sobie ze stresem

Uczestnicy poznają metodę racjonalnej terapii zachowań. Zajmą się m.in. takimi zagadnieniami jak biologiczne i psychologiczne mechanizmy powstawania stresu…

5
SZKOLENIE

Komunikacja interpersonalna

Uczestnicy przekonają się, jak ustalenie wspólnego kodu komunikacyjnego lub precyzja komunikatu wpływają na skuteczność komunikacji. Uświadomią to…

5
SZKOLENIE

Skuteczna informacja zwrotna

Podczas tego szkolenia uczestnicy zadadzą sobie pytanie, co muszą zrobić, żeby feedback był prostszy i nieobciążający emocjonalnie. Odpowiedź na to pytanie…

5