Zarządzanie energią i budowanie nawyków

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z metodami priorytetyzowania i planowania pracy własnej po to by efektywniej zarządzać swoją energią i ocenić swoje nawyki pod kątem wspierania własnej efektywności. Krótka, intensywna formuła online gwarantuje szybkie przekazanie wiedzy oraz możliwość wdrożenia umiejętności bezpośrednio po warsztatach.

Warsztat 1

W tym module szkoleniowym uczestnicy przyjrzą się swojej efektywności z perspektywy czterech rodzajów energii, którą wykorzystują do funkcjonowania. Poznają zasady optymalnego zużywania i regenerowania swoich życiowych „baterii”. Poznają konkretne sposoby organizowania przestrzeni sprzyjającej efektywności oraz planowania pracy z uwzględnieniem różnic indywidualnych.
Skonfrontują się także z mitem wielozadaniowości, przekonają się o jej potencjalnych negatywnych skutkach oraz nauczą się im przeciwdziałać.

Cele:

 • Porównanie podejścia opartego o zarządzanie własną energią i zarządzania sobą w czasie
 • Poznanie i wypracowanie najlepszych praktyk wykorzystywnia i regenerowania własnej energii
 • Uświadomienie sobie pułapek związanych z pracą w trybie „wielozadaniowym” i sposoby ich unikania
 • Poznanie sposób budowania warunków pracy sprzyjających efektywności

Zagadnienia:

 • Zarządzanie własną energią wg koncepcji Schwartza i Loehra
 • Audyt zarządzania energią
 • Dobowy i tygodniowy cykl aktywności
 • Zdrowa regeneracja i budowanie wydolności w 4 obszarach energii
 • Pułapki wIelozadaniowości
 • Techniki wspomagające skupienie i koncentrację
 • Budowanie środowiska pracy sprzyjającego efektywności

Warsztat 2

Podczas warsztatu uczestnicy uświadomią sobie ograniczenia związane z poleganiem na samodyscyplinie i silnej woli, które wynikają z naszej ludzkiej natury. Dzięki lepszemu zrozumieniu swojego funkcjonowania, będą mogli lepiej dobrać narzędzia wspomagające automotywację i uniknąć frustrujących pułapek „postanowień noworocznych”. Poznają praktyczne sposoby budowania trwałych nawyków oraz przeciwdziałania oporowi, który stanowi naturalny element procesu wdrażania zmian.
Uczestnicy zakończą spotkanie z planem wdrożenia konkretnej zmiany w swoim sposobie funkcjonowania, wspierajcej efektywność w życiu zawodowym i prywatnym.

Cele:

 • Uświadomienie sobie ograniczeń, konsekwencji oraz kosztów wynikających
  z polegania na silnej woli w codziennym funkcjonowaniu
 • Poznanie skutecznych metod budowania trwałych nawyków budujących efektywność osobistą i zespołową
 • Zaprojektowanie wdrożenia pozytywnych rytuałów budujących efektywność w życiu zawodowym i prywatnym

Zagadnienia:

 • Silna wola i dyscyplina
 • Działania nawykowe i rutynowe
 • Model budowania nawyków B.J. Fogga
 • Grywalizowanie nawyków
 • Osłabianie hamulców zmiany
 • Techniki monitoringu i automotywacji w procesie wdrażania zmian
INNE SZKOLENIA W AKADEMII EFEKTYWNOŚCI OSOBISTEJ
SZKOLENIE

Radzenie sobie ze stresem

Uczestnicy poznają metodę racjonalnej terapii zachowań. Zajmą się m.in. takimi zagadnieniami jak biologiczne i psychologiczne mechanizmy powstawania stresu…

5
SZKOLENIE

Komunikacja interpersonalna

Uczestnicy przekonają się, jak ustalenie wspólnego kodu komunikacyjnego lub precyzja komunikatu wpływają na skuteczność komunikacji. Uświadomią to…

5
SZKOLENIE

Skuteczna informacja zwrotna

Podczas tego szkolenia uczestnicy zadadzą sobie pytanie, co muszą zrobić, żeby feedback był prostszy i nieobciążający emocjonalnie. Odpowiedź na to pytanie…

5