Zarządzanie strategiczne

Podczas tego szkolenia uczestnicy nauczą się, jak analizować dostępne dane, dostrzegać możliwości oraz wykorzystywać je w długowalowej strategii. Dowiedzą się także, jak podejmować decyzje biznesowe oraz poznają modele wspierające myślenie strategiczne.

Moduł 1 – 4 godziny

Cele:

 • Dostarczenie uczestnikom doświadczenia związanego z podejmowaniem decyzji strategicznych.
 • Otwarcie tematu pod dyskusję o klasycznej koncepcji strategii konkurencji wg. M. Portera.
 • Promowanie postaw dotyczących konsekwentnego realizowania swojej strategii i optymalizowania działań na poziomie taktycznym.

Zagadnienia:

 • Gra szkoleniowa Prawa Konkurencji
 • Zarządzanie strategiczne
 • Podstawowe strategie firmy wg koncepcji M. Portera
 • Przewidywanie zachowań rynku i konkurencji

Podczas pierwszej części szkolenia uczestnicy wezmą udział w grze szkoleniowej Prawa Konkurencji. Wcielając się w przedsiębiorców prowadzących własny hotel, wystawią na próbę swoje umiejętności zarządzania strategicznego.

Konieczność analizowania dostępnych danych, obserwacji działań innych uczestników rozgrywki i podejmowania decyzji będą kluczowe dla maksymalizacji wyniku biznesowego ich firmy. Dostrzeganie pojawiających się możliwości oraz planowanie ich długofalowego wykorzystania pomoże zrozumieć uczestnikom szkolenia, na czym polega różnica w podejmowaniu działań reaktywnych i tych wynikających z przemyślanej strategii.

Moduł 2 – 4 godziny

Cele:

 • Poznanie modeli wspierających myślenie strategiczne: PROACT, V-Y-J.
 • Rozwój umiejętności analizy sytuacji i podejmowania optymalnych decyzji.
 • Trening dostrzegania związków i myślenia przyczynowo-skutkowego.
 • Przećwiczenie podejmowania decyzji w oparciu o model PrOACT.

Zagadnienia:

 • Podejmowanie decyzji biznesowych
 • Model decyzyjny Vrooma-Yettona-Jago
 • Model PrOACT Hammonda, Keeney’ego, Raiffa

W trakcie drugiej części szkolenia uczestnicy przejdą praktyczny trening stosowania wybranych narzędzi wspierających zarządzanie strategiczne.

W oparciu o model Vrooma-Yettona-Jago, określający standardy włączania współpracowników do procesu decyzyjnego, uczestnicy doświadczą tego, jak jakość decyzji i jej akceptacja przez innych pracowników staje się miernikiem skuteczności. Obszar ten zostanie powiązany ze współpracą międzydziałową i pozwoli stworzyć mapy interesariuszy i powiązań dla kluczowych decyzji.

Metoda PrOACT pozwoli docenić przewagę myślenia perspektywą długofalową oraz konieczność uwzględniania wpływu innych procesów w firmie.

GRA: Prawa Konkurencji

Jak prowadzić biznes? Czym jest strategia? Które decyzje ją realizują? Jeśli zależy ci na poprawie świadomości biznesowej uczestników szkolenia – to gra dla ciebie.

INNE SZKOLENIA W AKADEMII MENEDŻERA
SZKOLENIE

Budowanie autorytetu

Podczas szkolenia uczestnicy poznają nasz autorski model budowania autorytetu w codziennej pracy z zespołem. Pomoże im w tym gra szkoleniowa…

5
SZKOLENIE

Skuteczna informacja zwrotna

Podczas tego szkolenia uczestnicy będą mieli okazję stanąć przed wyzwaniami dotyczącymi sensu i sposobu udzielania informacji zwrotnej. Zagrają także w grę…

5
SZKOLENIE

Zarządzanie przez cele

W trakcie tego szkolenia, które rozpocznie się grą Gorączka Złota, uczestnicy skonfrontują się z własną skutecznością w ustalaniu strategii,…

5