Fundamenty prowadzenia negocjacji

To szkolenie pozwoli jego uczestnikom usystematyzować i uzupełnić wiedzę o procesie negocjacji biznesowych. Dowiedzą się, jakie czynniki wpływają na naszą pozycję w negocjacjach, rozwiną umiejętności badania potrzeb i możliwości drugiej strony oraz podczas gry szkoleniowej Most na Rzece Sava zmierzą się z sytuacją negocjacyjną.

W czasie szkolenia uczestnicy zapoznają się z tym, jak należy przygotować się do negocjacji i jak je prowadzić. W trakcie autorskiej gry Most na Rzece Sava będzie można przećwiczyć metody wywierania wpływu i negocjowania najlepszych warunków we współpracy z interesariuszami w kontekście konkretnego zadania.

Moduł 1 – 4 godziny

Cele:

 • Usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy nt. procesu negocjacji biznesowych.
 • Uświadomienie czynników wpływających na siłę własnej pozycji negocjacyjnej i sposobów jej wzmacniania.
 • Rozwój umiejętności wyznaczania celu negocjacyjnego oraz określania BATNY
 • Poznanie wybranych technik negocjacyjnych oraz trening ich stosowania.

Zagadnienia:

 • Sytuacja negocjacyjna, cele, BATNA
 • Strategie negocjacyjne
 • Pozycje, interesy, potrzeby
 • Czynnik budowania swojej pozycji
 • Wybrane techniki negocjacyjne

W pierwszej części szkolenia uczestnicy będą mogli w syntetyczny sposób uporządkować i uzupełnić swoją wiedzę nt. kluczowych pojęć i aspektów procesu prowadzenia negocjacji biznesowych.

Analiza fragmentu filmu szpiegowskiego pozwoli im w ciekawy sposób uświadomić sobie mnogość czynników wpływających na budowanie pozycji negocjacyjnej oraz wyzwania stojące przed negocjatorami.

Następnie uczestnicy poznają paletę technik negocjacyjnych oraz sposobów reagowania na nie i możliwości obrony. W trakcie symulowanych rozmów sprawdzą możliwości wykorzystania ich w praktyce, poznają ich mocne strony oraz ograniczenia oraz zdecydują, które z nich mogą sami stosować w procesach.

Moduł 2 – 4 godziny

Cele:

 • Rozwój umiejętności badania potrzeb i możliwości drugiej strony.
 • Poznanie zasad konstruowania komunikatu perswazyjnego i skutecznego argumentowania.
 • Zwiększenie kompetencji radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz manipulacją w czasie prowadzenia rozmów negocjacyjnych.

Zagadnienia:

 • Rozgrywka w grę szkoleniową online Most na Rzece Sava
 • Potrzeby merytoryczne, psychologiczne oraz proceduralne partnerów
 • Wykorzystywanie pytań do diagnozowania sytuacji i potrzeb
 • Techniki wywierania wpływu i argumentowania

Podczas drugiego warsztatu uczestnicy będą doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne, wywierania wpływu i argumentacji.

Poprzez doświadczenie dynamicznej gry Most na Rzece Sava zmierzą się z sytuacją potrzeby szybkiego rozpoznania interesów drugiej strony, a następnie dostarczenia rozwiązania, które zadba o korzyści obu stron. Podczas omówienia i transferu wniosków poznają szereg praktycznych technik i przećwiczą stosowanie ich w praktyce.

Zakończą szkolenie bardziej skuteczni w przekonywaniu innych, co przełoży się na ich pewność siebie i lepsze efekty prowadzonych procesów negocjacyjnych.

GRA: Most na Rzece Sava

Współpraca z klientami mogłaby przebiegać lepiej? Zaproś uczestników szkolenia do rozgrywki Mostu na Rzece Sava. Sprawdźcie, jak powinien pracować dobry konsultant.

INNE SZKOLENIA W AKADEMII MENEDŻERA
SZKOLENIE

Budowanie autorytetu

Podczas szkolenia uczestnicy poznają nasz autorski model budowania autorytetu w codziennej pracy z zespołem. Pomoże im w tym gra szkoleniowa…

5
SZKOLENIE

Skuteczna informacja zwrotna

Podczas tego szkolenia uczestnicy będą mieli okazję stanąć przed wyzwaniami dotyczącymi sensu i sposobu udzielania informacji zwrotnej. Zagrają także w grę…

5
SZKOLENIE

Zarządzanie przez cele

W trakcie tego szkolenia, które rozpocznie się grą Gorączka Złota, uczestnicy skonfrontują się z własną skutecznością w ustalaniu strategii,…

5