Komunikacja na rzecz wyników i współpracy

Prezentujemy krótki, intensywny webinar online, który dostarczy solidną porcję inspiracji oraz dobrych praktyk w obszarze komunikacji na rzecz wyników i efektywnej współpracy.

Podczas webinaru uczestnicy będą mieli okazję zapoznać sie z kilkoma ważnymi choć niezbyt często uświadamianymi sobie zasadami tworzenia środowiska właściwej komunikacji promującej współpracę na rzecz realizacji celów.

Dzięki wykorzystaniu doświadczenia naszych trenerów w rozwoju kompetencji, zastosowaniu różnorodnych technik pracy z grupą oraz skutecznych narzędzi online, możemy dostarczyć odpowiednie warunki dla Państwa pracowników, by mogli w ciekawy, angażujący i skuteczny sposób podnieść swoje kompetencje we wskazanym obszarze.

Codziennie komunikujemy się ze współpracownikami – spotykając się, rozmawiając i wymieniając mailami – i uświadamiamy sobie, że więcej nie pomaga wcale, by komunikować się lepiej. Podczas webinaru pokazujemy, jak bardzo wymagajcym zagadnieniem jest komunikacja w organizacji i jak obszar ten można usprawnić. Pokazujemy, jak stosować różnorodne formy i narzędzia komunikacji, aby skutecznie osiągać cele, rozwijać współpracę, budować relacje oraz osiągać wyniki. Sięgamy zarówno po wiedzę teoretyczną z obszaru zarządzanie komunikacją i wiedzą w organizacji, jak i po praktyczne doświadczenia i najlepsze praktyki zebrane przez nas przy realizacji licznych projektów rozwojowych w wiodących firmach i organizacjach.
Aby podnieś stopień zaangażowania uczestników poza ciekawą formą prezentacji w trakcie webinaru stosujemy rozmaite aktywności i interakcje oraz skupiamy się na prezentowaniu praktyk i rozwiązań gotowych do użycia.
Dobór zagadnień poruszanych podczas spotkania jest dokonywany w oparciu o badanie potrzeb i wyzwań organizacyjnych przeprowadzone z wybranymi uczestnikami (kadra menedżerska i czonkowie zespołów).

Cele:

 • Uświadomienie, jakie elementy procesu komunikacji mają wpływ na jej efektywność w zespole i organizacji
 • Uświadomienie pułapek oraz błędów nieefektywnego komunikowania się
 • Poznanie najlepszych praktyk doboru oraz wykorzystywania narzędzi komunikacji biznesowej (komunikatory, poczta, spotkania 1:1, spotkania zespołowe) podczas pracy procesowej i przy realizacji projektów firmowych

Przykładowe zagadnienia:

 • Komunikacja synchroniczna czy asynchronicznaczyli o skupieniu i przetargu między pracowaniem a… komunikowaniem się
 • Piramida komunikacji – mini case study obrazujący zasady dobierania narzędzi komunikacji do celu i sytuacji
 • Drobne nieporozumienia komunikacyjne w zespołach i spektakularne klęski organizacji – błędy i przyczyny
 • O trudnej sztuce bycia rozumianym – dostosowanie komunikatu do potrzeb, języka i wiedzy odbiorcy
 • Push czy pull? O inicjatywie w dzieleniu się informacjami i wiedzą, kanałach komunikacji i węzłach wiedzy
 • Popychanie spraw do przodu, czyli jak unikać komunikacyjnego „ping-ponga” z klientami i współpracownikami i projektować komunikację w oparciu o ideę call to action
 • Flagi, statusy, rejestry, tablice kanban… Jak zwiększać przepływ informacji w pracy projektowej oraz przejrzystość zakresu odpowiedzialności?
 • Wachlarz narzędzi komunikacji interpersonalnej: pytania, aktywne słuchanie, klaryfikacje, parafrazy, podsumowania
 • Komunikacja pisemna – najlepsze praktyki dla e-maili i komunikatorów
 • Spotkania – najlepsze praktyki prowadzenia spotkań roboczych online i… ograniczania ich liczby
 • Nie zawsze jest „różowo” – o asertywnym reagowaniu w trudnych i konfliktowych sytuacjach oraz znaczeniu feedbacku na komunikację, współpracę i relacje zawodowe
INNE SZKOLENIA W AKADEMII EFEKTYWNOŚCI OSOBISTEJ
SZKOLENIE

Planowanie i organizacja czasu pracy

W czasie tego szkolenia uczestnicy będą pracować nad swoją efektywnością w kontekście przydzielonych im wcześniej zadań. W ramach rozgrywki Wyścigu z…

5
SZKOLENIE

Komunikacja interpersonalna

Uczestnicy przekonają się, jak ustalenie wspólnego kodu komunikacyjnego lub precyzja komunikatu wpływają na skuteczność komunikacji. Uświadomią to…

5
SZKOLENIE

Skuteczna informacja zwrotna

Podczas tego szkolenia uczestnicy zadadzą sobie pytanie, co muszą zrobić, żeby feedback był prostszy i nieobciążający emocjonalnie. Odpowiedź na to pytanie…

5