Zarządzanie interesariuszami

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z metodami określania interesariuszy pod względem ich ważności i wpływu na realizowany projekt. W trakcie autorskiej gry Most na Rzece Sava będzie można przećwiczyć metody wywierania wpływu i osiągania najlepszych wyników we współpracy z interesariuszami w kontekście konkretnego zadania.

Biorąc udział w grze Most na Rzece Sava, uczestnicy doświadczą różnych aspektów zarządzania oczekiwaniami interesariuszy – będą rozmawiać, być może się sprzeczać, prezentować różne potrzeby i oczekiwania. 

W ramach transferu na kontekst biznesowy omówimy typowe zachowania interesariuszy projektu i określimy czynniki, które pomagają budować porozumienie i realizować cele. Uczestnicy poznają 2 narzędzia służące do identyfikacji i analizy interesariuszy oraz oceny ich wpływu na projekt. Poznają również narzędzie do budowania profilu interesariuszy.

W oparciu o poznane techniki, uczestnicy przygotują dla swoich projektów plan komunikacji do interesariuszy oraz stworzą plan współpracy z interesariuszami – dzięki czemu współpraca z interesariuszami będzie integralną częścią procesu zarządzania projektem, a nie dystraktorem.

Wiedza

 • Typowe zachowania interesariuszy – jawna komunikacja i ukryte przesłanki
 • Interesariusze projektu – definicja
 • Identyfikacja i analiza interesariuszy
 • Radar interesariuszy
 • Macierz interesariuszy
 • Profil interesariuszy
 • Plan komunikacji
 • Wybrane metody angażowania interesariuszy
 • Plan angażowania interesariuszy

Rezultaty

 • Uczestnicy rozumieją jawne i ukryte mechanizmy kierujące interesariuszami
 • Uczestnicy określają czynniki sukcesu w dialogu między interesariuszam
 • Uczestnicy są świadomi wpływu interesariuszy na realizację i sukces projektu
 • Uczestnicy znają 4 główne obszary zarządzania interesariuszami
 • Uczestnicy przeprowadzają proces identyfikacji i analizy interesariuszy w oparciu najpraktyczniejsze techniki
 • Uczestnicy stworzą plan komunikacji i angażowania interesariuszy

GRA: Most na Rzece Sava

Współpraca z klientami mogłaby przebiegać lepiej? Zaproś uczestników szkolenia do rozgrywki Mostu na Rzece Sava. Sprawdźcie, jak powinien…
INNE SZKOLENIA W AKADEMII ZESPOŁU
SZKOLENIE

Zaangażowanie

To szkolenie jest ukierunkowane na budowanie zaangażowania w pracę zespołu. W tym celu uczestnicy wezmą udział w rozgrywce gry szkoleniowej Gorączka Złota….

5
SZKOLENIE

Budowanie zaufania

W trakcie tego szkolenia uczestnicy będą pracować nad rozwojem wzajemnego zaufania, zarówno na płaszczyźnie osobistej, jak i zawodowej. Na…

5
SZKOLENIE

Skuteczna komunikacja w biznesie

`Dzięki grze szkoleniowej Masz Wiadomość uczestnicy doświadczą skuteczności dostępnych w biznesie form komunikatów. Odpowiedzą sobie na pytanie,…

5