Zarządzanie priorytetami interesariuszy

Biorąc udział w grze Most na Rzece Sava, uczestnicy doświadczą różnych aspektów zarządzania oczekiwaniami interesariuszy. W dalszej części przeprowadzą analizę interesariuszy dla wybranego, realizowanego przez nich projektu. Określą (lub zweryfikują) cele w oparciu o metodę SMART. Przygotują strukturę podziału produktów, którą następnie zweryfikują pod kątem zgodności z oczekiwaniami interesariuszy i żelaznym trójkątem projektu.

Przećwiczą, jak zarządzać priorytetami w projektach realizowanych zwinnie – kiedy można sobie pozwolić na zmianę priorytetów, a kiedy należy je „zamrozić”. Dowiedzą się, jak wygląda zarządzanie zakresem projektu i priorytetami w podejściu tradycyjnym (tzw. waterfall). W ramach transferu na kontekst biznesowy oszacują priorytety dla wybranej inicjatywy w oparciu o analizę wartości.

Wiedza

 • Perspektywa wykonawcy a perspektywa odbiorcy projektu
 • Metody pomagające rozpoznawawać i definiować potrzeby interesariuszy
 • Definiowanie celu i zakresu projektu
 • Najważniejsze ograniczenia projektowe
 • Analiza interesariuszy
 • SMART
 • Zakres projektu i struktura podziału produktów
 • Żelazny trójkąt projektu
 • Zarządzanie priorytetami w kontekście tradycyjnym i zwinnym
 • Macierz wysiłek-zysk
 • MoSCoW

Rezultaty

 • Uczestnicy rozumieją wpływu interesariuszy na realizację i sukces projektu
 • Uczestnicy wypracowują czynniki sukcesu pozwalające uzgodnić zakres i priorytety projektu pomiędzy zespołem realizacyjnym a odbiorcami projektu
 • Uczestnicy poznają metody pomagające rozpoznawać i definiować potrzeby interesariuszy
 • Uczestnicy identyfikują czynniki wymuszające podejście iteracyjne do zarządzania zakresem i priorytetami vs. motywujące do zamrażania ustaleń
 • Uczestnicy rozumieją konsekwencje ww. podejść na najważniejsze parametry projektu

GRA: Most na Rzece Sava

Współpraca z klientami mogłaby przebiegać lepiej? Zaproś uczestników szkolenia do rozgrywki Mostu na Rzece Sava. Sprawdźcie, jak powinien…
INNE SZKOLENIA W AKADEMII ZESPOŁU
SZKOLENIE

Zaangażowanie

To szkolenie jest ukierunkowane na budowanie zaangażowania w pracę zespołu. W tym celu uczestnicy wezmą udział w rozgrywce gry szkoleniowej Gorączka Złota….

5
SZKOLENIE

Budowanie zaufania

W trakcie tego szkolenia uczestnicy będą pracować nad rozwojem wzajemnego zaufania, zarówno na płaszczyźnie osobistej, jak i zawodowej. Na…

5
SZKOLENIE

Skuteczna komunikacja w biznesie

`Dzięki grze szkoleniowej Masz Wiadomość uczestnicy doświadczą skuteczności dostępnych w biznesie form komunikatów. Odpowiedzą sobie na pytanie,…

5